Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-01-2010

Dofinansowano kolejne projekty w ramach Działania 1.4 Promocja i współpraca, Programu Rozwój Polski Wschodniej

30 i 31 grudnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała sześć kolejnych umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Promocja i współpraca, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

W wyniku złożenia wniosku i uzyskania pozytywnej oceny w konkursie,  wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie. 

W ramach Poddziałania 1.4.3 Tworzenie i rozwój klastrów, dofinansowanie otrzymały projekty:

  1. „Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej", którego beneficjentem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; projekt opiewa na sumę prawie 4 mln złotych i zostanie zrealizowany do końca 2011 roku.
  2. „Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Kolsultingowe z Białegostoku; wartość projektu, który będzie realizowany do końca 2014 r., wynosi ponad 4,4 mln złotych.
  3. „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności” o wartości 2,5 mln złotych jest projektem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach; projekt zostanie zrealizowany do końca 2013 r.

 W ramach Poddziałania 1.4.4 Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, zostaną dofinansowane projekty:

  1. „Platforma Współpracy EGO SA" to projekt Gminy Miasto Ełk o wartości prawie 3 mln złotych; realizacja projektu zakończy się w 2011 r.
  2. „Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec - Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego” jest projektem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski; projekt opiewa na sumę ponad 228,282 tys. złotych i zostanie ukończony w grudniu 2010 r.
  3. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” to projekt, na który dofinansowanie otrzymała Gmina Narol; zostanie on zrealizowany w 2010 r. za sumę ponad 511,790 tys. złotych.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska