Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.4

1.4 Wzór na konkurencję, Polska Wschodnia

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.06.2017 do 31.05.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu II działania 1.4 Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Generator wniosków dla działania 1.4 działa od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. od 1 czerwca 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie realizacji działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW, dostępne na stronie PARP pod adresem www.popw.parp.gov.pl, Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

3 000 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 250 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93.