Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020

Od 14 listopada 2017 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wprowadzone zmiany polegały na aktualizacji załącznika nr 4, tj. Wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. Zmiany dotyczyły wartości projektów w ramach osi III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa i osi IV Pomoc Techniczna. Dodatkowo zostały naniesione  zmiany porządkowe związane z dotychczasową numeracją projektów ujętych w Wykazie.

Zapoznaj się z aktualną wersją dokumentu.