Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dotacje na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej – ogłoszenie konkursu już wiosną

Na przełomie marca i kwietnia br., czyli wcześniej niż początkowo planowano, ogłoszony zostanie konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego przyznawane będą dotacje na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od maja do sierpnia br. Do rozdysponowania będzie 260 mln zł.

Wsparcie oferowane jest w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów MŚP, Programu Polska Wschodnia. Jego beneficjentami mogą być konsorcja MŚP. Fundusze przeznaczone są na stworzenie w Polsce Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) produktów sieciowych, wykorzystujących potencjał i walory makroregionu. Produkt sieciowy to przedsięwzięcie łączące rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w gotową do sprzedaży ofertę.

Aby projekt miał szansę na dofinansowanie musi objąć łącznie:

  • inwestycję w spójną infrastrukturę;
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Co istotne, przedmiot projektu musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Warunkiem otrzymania dotacji jest także utworzenie nowych miejsc pracy.

Szczegóły konkursu będą znane na przełomie marca i kwietnia br.

Aktualny harmonogram naboru wniosków w Programie Polska Wschodnia dostępny jest w zakładce „Skorzystaj”.