Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne kryteria dla działań Programu Polska Wschodnia przyjęte

Wiceminister Iwona Wendel przewodniczyła obradom II Komitetu Monitorującego (KM) Program Polska Wschodnia, które 29 maja 2015 r. odbyło się w Warszawie. Przyjęcie kryteriów wyboru dla 6 działań w ramach trzech osi priorytetowych, umożliwi ogłaszanie konkursów zgodnie z założeniami.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o przebiegu prac Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej oraz dwóch grup roboczych KM – ds. transportu i przedsiębiorczości oraz ustaleniach dotyczących przedkładanych pod uchwały kryteriów.

"Dzięki wspólnym wysiłkom i dużemu zaangażowaniu wszystkich stron udało się wypracować takie rozwiązania, które w sposób efektywny przyczynią się do realizacji zakładanych celów Programu" – powiedziała wiceminister Iwona Wendel.

Posiedzenie KM PO PC

Głównym przedmiotem obrad KM było zatwierdzenie kryteria wyboru projektów dla następujących działań i poddziałań Programu Polska Wschodnia (PO PW):

  • 3.1 Infrastruktura kolejowa,
  • 2.2 Infrastruktura drogowa,
  • 1.4 Wzór na konkurencję,
  • 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP,
  • 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
  • 1.1.2. Rozwój start - upów w Polsce Wschodniej.
"Kryteria są wynikiem kilkumiesięcznych uzgodnień i konsultacji z szerokim gronem interesariuszy. Dzięki dzisiejszym decyzjom, wdrażanie programu będzie przebiegać zgodnie z zakładanym harmonogramem" – podkreśliła wiceszefowa resortu.
"Pierwszy z naborów dla przedsiębiorców zostanie ogłoszony dla już w lipcu 2015 r." – dodała.

Na posiedzeniu omówiono także założenia Strategii komunikacji PO PW i zaakceptowano zaktualizowany regulamin prac KM.

Harmonogram naborów wniosków z PO PW na 2015 r. dostępny jest na stronie programu. Z przyjętymi kryteriami także można zapoznać się na stronie PO PW.