Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne rozdanie dla innowacyjnych firm w Polsce Wschodniej

Już 1 czerwca rusza konkurs dla firm z Polski Wschodniej na wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług. Łączna pula dotacji wynosi 195 mln zł, z czego 1/3 przeznaczono na inwestycje podmiotów realizujących swoje projekty biznesowe w  średnich miastach makroregionu. Wnioski mogą składać firmy zrzeszone w powiązaniach kooperacyjnych. 

"Jednym z trzech celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zrównoważony rozwój całego kraju. Dlatego m.in. w POPW wydzieliliśmy dodatkową pulę środków dla przedsiębiorców działających w średnich miastach, tracących w ostatnich latach  swoje dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze" – wskazuje Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju. 

 Hrubieszów, Jasło, Zambrów, Sandomierz, Braniewo – inwestycje m.in. w tych miastach mają większe szanse na otrzymanie dotacji w ogłoszonym 27 kwietnia br. konkursie. 

"Zwiększanie potencjału MŚP, ich innowacyjności i pozycji rynkowej ma szczególne znaczenie dla rozwoju średnich miast. Tworzy bowiem dobrej jakości miejsca pracy ale i poprawia miejscową bazę podatkową – w konsekwencji  buduje kapitał na rozwój całej lokalnej społeczności" – dodał wiceszef resortu.

 Preferencje dla firm ze średnich miast w POPW to element przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu działań. Jego realizacja jest niezbędna dla odwrócenia niekorzystnych tendencji: emigracja młodych ludzi, wyższe bezrobocie czy brak środków na niezbędne inwestycje prorozwojowe, jakie zachodzą w tych miastach.  

Podstawowe informacje o konkursie

Nabór wniosków w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Polska Wschodnia potrwa od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy zatrudniające od 5 do 250 pracowników, z minimalnym przychodem w wysokości 600 tys. zł rocznie, zrzeszone w powiązaniach kooperacyjnych.

Do zdobycia są dotacje o wartości 1-7 mln zł (wymagany wkład własny 30-55%).

Dotacje można przeznaczyć na inwestycje prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów, poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Inwestycje muszą być zlokalizowane w województwach Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z jego regulaminem i kryteriami oceny wniosków.

Wszystkie dokumenty, w tym lista miast z preferencją, dostępne są w ogłoszeniu.