Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krócej ze Szczytna do Ełku – kolej(na) inwestycja w Polsce Wschodniej!

Już za 2 lata podróże pomiędzy Szczytnem a Ełkiem (linia kolejowa nr 219) będą krótsze o ponad godzinę. Od dawna wyczekiwana przez mieszkańców i turystów inwestycja rusza dzięki środkom z Programu Polska Wschodnia. Dziś w Olsztynie została podpisana umowa przyznająca PKP PLK S.A. 212,7 mln zł dotacji. W wydarzeniu wziął udział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Inwestycja o całkowitej wartości 379,5 mln zł, z czego 212,7 mln zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nada nową jakość przewozom kolejowym pomiędzy Szczytnem a Ełkiem. Stanowić będzie uzupełnienie już zrealizowanej trasy z Olsztyna do Szczytna, dzięki czemu znaczne poprawi się dostępność transportowa południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Nie bez znaczenia jest także połączenie tych terenów z lotniskiem w Szymanach. Pasażerowie z pewnością docenią wyremontowane stacje i przystanki, z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób o zróżnicowanych potrzebach.

Głównym efektem prac będzie zwiększona prędkość przejazdu pociągów, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa ruchu. Poprawa paramentów technicznych linii pozwoli na przewozy z maksymalną prędkością do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i do 80 km/h dla pociągów towarowych. To przełoży się na skrócenie czasu przejazdu ze Szczytna do Ełku o odpowiednio 80 i 90 minut.

Nowe możliwości dla regionu

Poprawa dostępności transportowej terenów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej da nowe możliwości rozwoju lokalnym przedsiębiorcom a także zwiększy szanse na nowych inwestorów.

"Poprawę parametrów technicznych linii kolejowej nr 219 odczuje także biznes. Nasza inwestycja usprawni dojazdy do pracy, a zwiększenie prędkości przewozowej pociągów towarowych ułatwi spedycję wytwarzanych wzdłuż linii produktów. Zachęcam lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, aby już dziś uwzględnili ten fakt planując swoje działania po 2020 r."   – powiedział minister Adam Hamryszczak.

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie modernizacji linii kolejowej numer 219
Fot. CUPT

To nie wszystkie spodziewane efekty inwestycji. Nowoczesny, komfortowy dworzec w Szczytnie wraz z parkingiem, zmodernizowane 4 stacje i 14 przystanków, bardziej komfortowe warunki podróży oraz krótszy czas przejazdu będą zachętą do rezygnowania z samochodu na rzecz transportu kolejowego. Pozytywne efekty odczują wszyscy – to niższe koszty utrzymania dróg, i mniejsza presja na środowisko – mniej wyemitowanych zanieczyszczeń i hałasu.

Mapa modernizowanych obiektów
Mapa modernizowanych obiektów  

 

Mapa inwestycji kolejowych
Mapa inwestycji kolejowych

Nowa jakość w Polsce Wschodniej

Łącznie z dziś podpisywaną umową Program Polska Wschodnia wsparł inwestycje kolejowe o łącznej wartości 2,327 mld zł (w tym 1,503 mld zł EFRR). Kwota ta oznacza blisko 540 km nowoczesnych torów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zagwarantuje bezpieczne, komfortowe i szybkie przewozy.

Do realizacji projektów zostali już  wybrani prawie wszyscy wykonawcy i trwa rzeczowa realizacja inwestycji. Oddano do użytkowania pierwsze zrealizowane odcinki, np. na stacji Stalowa Wola Rozwadów. Większość prac powinna zakończyć się najpóźniej w 2021 r.

"Inwestycje w infrastrukturę kolejową to jeden z trzech filarów Programu Polska Wschodnia. Już za kilka lat efekty tych inwestycji stworzą zupełnie nowe możliwości dla transportu kolejowego w makroregionie. Wierzymy, że kolej będzie jeszcze chętniej wybierana nie tylko przez pasażerów, ale również przez przedsiębiorców – do przewozu towarów. Istnienie nowoczesnej, spójnej infrastruktury transportowej to jedno z założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"   - podsumowuje wiceminister.

 

Wschodnia Magistrala KolejowaOdcinek lk 219 Szczytno-Ełk jest częścią Wschodniej Magistrali Kolejowej – projektu powiązania kolejowego stolic województw Polski Wschodniej. Magistralę tworzy ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce. Inwestycja finansowana jest z kilku źródeł. Są to: instrument „Łącząc Europę” (CEF), środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko (4 projekty, Regionalne Programy Operacyjne (2 projekty). Łączna wartość wszystkich projektów przekroczy 6,5 mld zł.


***

Inwestycje w infrastrukturę kolejową to jeden z trzech filarów Programu Polska Wschodnia. Zarezerwowano na nie 330 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).  Z udziałem środków programu łącznie zostanie zrealizowanych 8 kolejowych projektów inwestycyjnych, wskazanych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu

Umowy o dofinansowanie, stan na 12.04.2018 roku  (PDF 194 KB)