Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lubelskie bardziej dostępne

W województwie lubelskim już niedługo mieszkańcy odczują wyraźną poprawę jakości podróżowania na krótkie i długie dystanse. Modernizowane są drogi, koleje, a w aglomeracji lubelskiej – system komunikacji miejskiej. Mieszkańcy zyskają szybsze, bardziej bezpieczne i wygodne połączenia, a region – ważny atut w oczach inwestorów – nowoczesną infrastrukturę drogową, kolejową i miejską. Skorzystają także miejscowi przedsiębiorcy. To wszystko dzięki środkom Programu Polska Wschodnia.

Województwo lubelskie pozyskało dotychczas ponad 1,16 mld zł dotacji z Programu Polska Wschodnia. Środki te pozwolą na zrealizowanie aż 117 projektów zarówno infrastrukturalnych, jak i skierowanych do firm.

"Środki, które dotychczas pozyskali beneficjenci z Lubelskiego – ponad 1,16 mld zł z Programu Polska Wschodnia – to osiągnięcie wyróżniające województwo na tle całego makroregionu. Łączna kwota inwestycji jest bowiem najwyższa ze wszystkich 5 wschodnich województw - głównie za sprawą dużych projektów infrastruktury transportowej, jakie są i będą realizowane w tym regionie" - powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Nowoczesny transport miejski

W aglomeracji lubelskiej zostaną zrealizowane cztery inwestycje związane z ekologicznych transportem miejskim. Na ich przeprowadzenie miasto pozyskało z Programu Polska Wschodnia blisko 430 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

"Inwestycje w nowoczesny, ekologiczny transport miejski są jednym z priorytetów Programu. To wymierna korzyść dla mieszkańców miasta i atut dla przedsiębiorców, którzy chcieliby tu zainwestować. Dla aglomeracji Lublina, który tak mocno koncentruje swoją strategię wokół rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, ma to szczególne znaczenie." – zaznaczył wiceszef resortu rozwoju.

Efektem realizowanych inwestycji, będą łatwiejsze podróże do stolicy województwa i jej centrum, szczególnie z obszarów, które do tej pory nie były obsługiwane przez komunikację miejską. Lublin rozbuduje sieć trolejbusową, a komunikacja autobusowa będzie szybsza dzięki 15 km nowych buspasów. Miasto uzupełni tabor o nowe trolejbusy i autobusy, również elektryczne. Rozbudowany zostanie także system dynamicznej informacji przystankowej. Poprawa oferty i jakości usług transportu publicznego na zachęcić kierowców do rezygnacji z podróżowania prywatnymi samochodami.

Do podróżowania komunikacją miejską zachęcać będzie również nowy parking P&R z 54 miejscami parkingowymi i tzw. „łańcuchy ekomobilności”, które zostaną rozbudowane, dzięki czemu transport publiczny zostanie lepiej zintegrowany z komunikacją pieszą i rowerową.

Zakupiony tabor, przejścia dla pieszych i przystanki będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oczekiwanym efektem realizowanych inwestycji jest ograniczenie natężenia ruchu samochodowego, a więc również zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza w mieście. 

Zmodernizowane koleje i drogi

Od lipca tego roku trwają prace na linii kolejowej nr 68, 565 Lublin-Stalowa Wola Rozwadów. To element Wschodniej Magistrali Kolejowej – połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej: Olsztyna, Białegostoku, Lublina, Rzeszowa i Kielc.

Prace inwestycyjne realizowane na terenie województwa lubelskiego (odcinek 73 km) pochłoną 284,5 mln zł, z czego 196,6 mln zł to środki pozyskane z Programu Polska Wschodnia. Elementem prac jest elektryfikacja części trasy. Dzięki modernizacji zwiększy się przepustowość linii. Pociągi będą mogły jeździć bezpieczniej i szybciej, a więc skróci się czas podróży. Przebudowa linii spowoduje wymierne korzyści zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych. Spodziewanym efektem inwestycji jest również odciążenie dróg, co wpłynie na zredukowanie emisji spalin i poziomu zanieczyszczenia powietrza.

W województwie zostanie również przebudowanych ok. 28 km dróg. Wybudowany zostanie nowy przebieg DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, co wyprowadzi ruch w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19). Rozbudowana zostanie również droga wojewódzka Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków. Budowa i przebudowa dotyczyć będzie także DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830. Realizacja projektów w obrębie tego samego ciągu drogowego doprowadzi do powstania nowego dogodnego połączenia drogi wojewódzkiej nr 835 z siecią dróg ekspresowych. W efekcie ruch tranzytowy  ominie centrum Lublina, a jednocześnie stworzone zostaną dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości wzdłuż nowo powstałej arterii drogowej.

Firmy z pomysłem na rozwój

Również przedsiębiorcy z regionu lubelskiego aktywnie pozyskują unijne dotacje. Z Programu Polska Wschodnia skorzystało do tej pory 160 małych i średnich przedsiębiorców. Łącznie otrzymali ponad 188 mln zł dotacji. Tak jak i w pozostałych województwach makroregionu, również i w lubelskim szczególną aktywnością w staraniu się o unijne dofinansowanie wykazują się przedsiębiorcy z terenów wiejskich oraz małych i średnich miast województwa.

"W powszechnym przekonaniu innowacje to domena większych firm z dużych miast. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej udowadniają, że tak być nie musi. W Lubelskim 2/3 firm, które dotychczas pozyskały unijne środki pochodzi spoza Lublina. Mamy projekty z Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej czy Puław. Cieszy mnie to, że środki Programu trafią do firm silnie powiązanych z lokalnymi społecznościami i rynkami pracy." – podsumował minister Hamryszczak.

Najbardziej popularne wśród lubelskich firm są dotacje na wprowadzenie innowacji wzorniczych (dz. 1.4 Wzór na konkurencję). Do tej pory umowy o dofinansowanie podpisało 46 przedsiębiorców. Łączna kwota dofinansowania to 22,4 mln zł. Wśród nich są PPHU Ekola z Zamościa, które chce wprowadzić na rynek innowacyjne, drewniane umywalki, czy SAM Sp. z o.o. z Lublina, która opracowała nowe modele kominków gazowych, grzejników bimetalowych i mebli outdoorowych. Drugie pod względem popularności są dotacje na wdrażanie innowacji (dz. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP). Dotychczas w Lubelskim pozyskano na ten cel ponad 72 mln zł. Przykładem może być firma Pol-Kres Edwood z Białej Podlaskiej, która przy pomocy środków Programu Polska Wschodnia wdrożyła technologię bezamoniakowego barwienia drewna.

* * *

Program Polska Wschodnia oferuje wsparcie dla pięciu województw makroregionu: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Środki Programu wspierają rozbudowę infrastruktury drogowej, kolejowej, ekologicznych systemów transportu miejskiego, a także rozwój przedsiębiorczości w regionach. W Programie zagospodarowano już połowę zaplanowanego budżetu. Podpisano 450 umów o dofinansowanie na łączna wartość 5,68 mld zł. Ponad 4 mln zł tej kwoty stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.