Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Miliony na turystykę w województwie podkarpackim

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak przedstawił w Rzeszowie nowy instrument wsparcia dla tych, którzy chcą rozwijać bazę i usługi dla turystów w Polsce Wschodniej - "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka". Prezentacja odbyła się podczas spotkania informacyjnego nt. pożyczek oferowanych w ramach instrumentu.

Wiceminister Hamryszczak na spotkaniu z przedsiębiorcami w Rzeszowie

"Nowe miejsca pracy i wzrost poziomu dochodów ludności regionów turystycznych to ważny efekt dla gospodarki. W ujęciu krajowym wzrost ruchu turystycznego stymuluje rozwój przedsiębiorczości, innowacji, powoduje zwiększenie przychodów nie tylko firm obsługujących turystów, ale także dochodów budżetowych samorządów lokalnych" – podkreślał na spotkaniu wiceminister Hamryszczak.

Minister Adam Hamryszczak na spotkaiu z przedsiębiorcami w Rzeszowie

Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchomiło specjalne pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej. Mogą z nich skorzystać mikro-,  mali i średni przedsiębiorcy działający na terenie makroregionu Polski Wschodniej, w branży około- i turystycznej. Spotkanie w Rzeszowie było kolejnym z cyklu spotkań informacyjnych dla potencjalnych pożyczkobiorców. Podczas spotkania mieli oni możliwość konsultacji z instytucjami udzielającymi pożyczek w województwie. Łączny budżet instrumentu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” to 200 mln zł, pojedyncza pożyczka może wynieść maksymalnie 500 tys. zł.

Spotkanie informacyjne Rzeszów

Logo Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka