Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe inwestycje drogowe w lubelskim

Już za dwa lata będzie można łatwiej i bezpieczniej przejechać z Piotrkowa do Lublina. Właśnie zawarto umowy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835. Ich wartość to blisko 330 mln zł, w tym 206,8 mln dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Inwestycje dotyczą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835 od miejscowości Piotrków do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową w Lublinie oraz budowy nowego odcinka drogi w Lublinie od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830.

Dzięki ich realizacji będzie można sprawniej wyjechać z Lublina w kierunku południowym, a przyległe gminy zyskają lepsze skomunikowanie ze stolicą województwa. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 to także kolejny krok ku poprawie połączenia województwa lubelskiego z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

Spójna sieć drogowa to warunek dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Przedsiębiorcom zapewnia łatwiejszy dostęp do zasobów i rynków zbytu, a mieszkańcom – do rynków pracy i usług publicznych.

Łącznie w Programie Polska Wschodnia dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie 28 inwestycji drogowych, o wartości ponad 2 mld zł.