Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy konkurs dla firm z Polski Wschodniej na ekspansję zagraniczną

Już od 28 kwietnia firmy z makroregionu Polski Wschodniej będą mogły wystartować w konkursie o dotacje na wsparcie ich ekspansji zagranicznej. Łączna pula dostępnych środków wynosi 200 mln zł.

Ogłoszony konkurs realizowany będzie w zmienionej formule – bez podziału na etapy.

"Firmy zainteresowane dotacją z Programu Polska Wschodnia będą musiały dołączyć do składanego wniosku już opracowany model biznesowy związany z internacjonalizacją prowadzonego biznesu. Z kolei wniosek powinien przedstawiać plan przygotowania do jego wdrożenia" – wyjaśnił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
"Uważnie przeanalizowaliśmy doświadczenia z dotychczasowych naborów – zarówno nasze, jak i wnioskodawców. Mamy nadzieję, że zaproponowane zmiany zasad zaowocują lepszymi projektami i większą skutecznością firm w pozyskiwaniu zagranicznych kontraktów" – podkreślił.

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

"Dotację można będzie przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów opracowania modelu biznesowego związanego z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej, a także na pomoc doradcy w przygotowaniu firmy do ekspansji zagranicznej i nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów oraz na udział w targach i wystawach" – zaznaczył wiceszef resortu rozwoju .
"W budżecie można również uwzględnić koszty związane z systemami teleinformatycznymi, które pomogą przedsiębiorcy zrealizować plany eksportowe" – dodał.

Jedna firma może otrzymać do 550 tys. zł dotacji. Dofinansowanie pokryje do 80% kosztów projektu, a wnioskodawcy zapewnią pozostałe środki. 

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z jego regulaminem i kryteriami oceny wniosków.

Wszystkie najważniejsze dokumenty dostępne są w ogłoszeniu (zakładka "Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków").