Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Olsztyńska kumulacja - kolejna nowa droga oddana w tym tygodniu!

Wakacje to większy ruch na Warmii i Mazurach, dlatego nie tylko mieszkańcy ucieszą się z oddania do użytku nowego odcina drogi w Olsztynie - tym razem odcinka drogi krajowej nr 51. Odcinek od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Leonharda do Węzła Wschód (S51) to ważny łącznik, którym kierowcy wyjadą z miasta na  obwodnicę. Inwestycję dofinansował Program Polska Wschodnia.

To kolejna, i druga już w tym tygodniu, z sukcesem zakończona inwestycja drogowa w Olsztynie. Projekt zrealizowano w nieco ponad dwa lata, dzięki 131,5 mln zł (w tym ponad 94 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania z Programu Polska Wschodnia). Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta. To tu swoje siedziby ma wiele zakładów przemysłowych, między innymi fabryka opon Michelin. Nowo wybudowany odcinek pozwoli zaspokoić ich duże potrzeby transportowe.

"Oddanie do użytku tego odcinka stanowi kolejny ważny krok ku jeszcze lepszemu skomunikowaniu miasta z pozostałymi ośrodkami województwa i całego makroregionu . Wdrażamy Program Polska Wschodnia właśnie po to, by już nikt nigdy nie mówił o Polskach A i B, również jeśli chodzi o dostępność transportową" - powiedział Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Olsztyn ulica Towarowa

Nowa droga

Projekt objął przebudowę istniejącej ulicy Towarowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Leonharda do ul. Cementowej oraz budowę nowego odcinka drogi, który pozwolił bezpośrednio dołączyć ją do południowej obwodnicy miasta. Łącznie inwestycja objęła około 3 km odcinek DK 51. Od teraz kierowcy będą mogli nie tylko wygodnie ominąć centrum miasta przemieszczając się obwodnicą, ale też łatwiej do niej dojadą. Rowerzyści i piesi również zyskali. Wzdłuż zmodernizowanej drogi powstały ścieżki rowerowe i chodniki. Dla autobusów wybudowano zatoki, a bezpieczeństwu sprzyjać będą przebudowane skrzyżowania i 2 nowe wiadukty drogowe. Zadbano też o zieleń miejską – posadzono nowe drzewa, krzewy, powstały nowe trawniki.

Dla Olsztyna i makroregionu

Nowy odcinek drogi domyka układ komunikacyjny miasta i umożliwia sprawne powiązanie sieci dróg Olsztyna z siecią dróg szybkiego ruchu (TEN-T). Inwestycja poprawia dostępność terenów przemysłowych w mieście. Dobre połączenie z pozostałymi ośrodkami regionu i całą Polską docenią obecni i przyszli inwestorzy. Miasto staje się również jeszcze łatwiej dostępne dla turystów.

Olsztyn ulica Towarowa

Olsztyn ulica Towarowa

Program Polska Wschodnia wspiera inwestycje drogowe

Program Polska Wschodnia łącznie wesprze 28 inwestycji drogowych, łączących główne aglomeracje (miasta wojewódzkie wraz z przyległymi gminami) makroregionu z siecią dróg krajowych i autostrad, w tym TEN-T. Budżet Programu na te inwestycje to 2 mld zł, dzięki którym powstanie ponad 150 km dróg. Większość inwestycji już została oddana do użytku, kolejne są w trakcie realizacji i najpóźniej zostaną zakończone w 2020 r.

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji, zdobywanie zagranicznych rynków, tworzenie produktów sieciowych, wykorzystanie wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Budżet programu to ok. 2 mld euro.