Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Platformy startowe w Polsce Wschodniej – pierwsze wnioski z pilotażu

W ramach nowatorskiego w skali kraju projektu Platformy startowe dla nowych pomysłów (działanie 1.1) wspieramy zupełnie nowe innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe typu startup. Platformy startowe to kompleksowy program akceleracji, skierowany do młodych osób z całej Polski i z zagranicy, które chcą założyć i z sukcesem prowadzić swoją firmę w makroregionie oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i zagranicznych.

Młody pomysłodawca (lub zespół) może przyjść do Platformy startowej, zaprezentować ekspertom swój pomysł na innowacyjny biznes i poddać się ocenie. Jeśli zakwalifikuje się do udziału w projekcie, może liczyć na zindywidualizowane wsparcie w postaci pakietu usług i opieki mentora, które umożliwi mu dopracowanie produktu i stworzenie modelu biznesowego (poddziałanie 1.1.1), tak by możliwe było wejście na rynek. Kolejnym krokiem jest możliwość ubiegania się o dotację (do 800 tys. zł) na rozwój działalności na najtrudniejszym początkowym etapie funkcjonowania startupu (poddziałanie 1.1.2). Tylko przedsięwzięcia o największym biznesowym potencjale i najlepszych perspektywach rozwoju mogą liczyć na takie wsparcie.

Ze względu na nowatorski charakter instrumentu Ministerstwo Rozwoju wraz z Komisją Europejską podjęły decyzję, by skuteczność jego założeń przetestować w ramach pilotażu. Efekty pilotażu są bardzo obiecujące. Z puli niemal 2,5 tysięcy złożonych aplikacji wybrano 210 najbardziej innowacyjnych i najlepiej rokujących biznesowo pomysłów, które zostały objęte inkubacją. Aż 199 z nich pomyślnie zakończyło ten proces i  dalej rozwija swoja działalność, w części dzięki dotacji z Programu Polska Wschodnia. Według szacunków, do końca 2017 r. takim wsparciem zostanie objętych łącznie ok. 100 startupów.

Warto podkreślić, że oferta Platform startowych wypełniła istotną lukę we wsparciu polskich startupów – nie ma drugiego programu, który tak kompleksowo wspiera innowacyjne pomysły biznesowe na tak wczesnym etapie ich rozwoju. Platformy startowe uruchomiły znaczący potencjał kreatywności i przedsiębiorczego myślenia wśród młodych ludzi.

Pozytywne rezultaty dotychczasowego wsparcia oznaczają, że po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, działanie 1.1. będzie kontynuowane na większą skalę. Kolejny konkurs na wyłonienie Platform startowych zostanie ogłoszony już w I kwartale 2018 r., a kolejna edycja programów inkubacyjnych powinna rozpocząć się jeszcze przed wakacjami 2018 r.

Najlepszymi ambasadorami Platform startowych są zespoły startupowe, które z pomocą funduszy europejskich przekształciły innowacyjny pomysł w przedsiębiorstwo o znaczących perspektywach rozwoju i ekspansji na nowe rynki. Spektrum innowacyjnych produktów i usług, na których budują one swoją rynkową ofertę jest niezwykle szerokie: od aplikacji IT na potrzeby różnych branż (m.in. energetyka, projektowanie i wzornictwo, edukacja, logistyka) i gier komputerowych, przez rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki, biotechnologii, ekomobilności, wirtualnej rzeczywistości, po maszyny rolnicze czy innowacyjne kosmetyki.

***

Pierwszy startup, który zdobył dotację na rozwój działalności (poddziałanie 1.1.2) to firma PREDICTAIL. Opracował on i wdrożył autorski system zdalnej diagnostyki i predykcji awarii przemysłowych, zwiększający efektywność działania oraz minimalizujący ryzyka przestojów. Działanie systemu polega na gromadzeniu i analizowaniu danych nt. funkcjonowania maszyn przemysłowych za pomocą urządzenia Predictail oraz na informowaniu o wszelkich zakłóceniach w działaniu. Dane udostępniane są przez aplikację web - o każdej porze dnia i nocy, z dowolnego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia.

 

SLAVIC MONSTERS to innowacyjna na skalę światową komputerowa gra geolokalizacyjna, która jako pierwsza wykorzystuje przebogate imaginarium mitologii słowiańskiej. Przez znawców rynku gier jest nazywana słowiańską konkurencją dla globalnego fenomenu gry Pokemon Go. Gracz wciela się w rolę kolekcjonera stworzeń znanych z mitologii słowiańskiej, a dzięki wykorzystaniu geolokalizacji i danych przestrzennych może spotkać je wszędzie tam, gdzie występowały według legend i podań ludowych. Oprócz niezapomnianych wrażeń dla gracza, SLAVIC MONSTERS stwarza zupełnie nowe perspektywy dla dynamicznego rozwoju turystyki regionalnej.

 

Startup PLANTALUX oferuje innowacyjną oprawę LED o wyselekcjonowanym spektrum światła wraz z aplikacją analityczno-sterującą, wspomagająca wzrost roślin pod uprawami szklarniowymi. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom niemal cała energia elektryczna zamieniana jest na światło absorbowane przez rośliny do procesu fotosyntezy. Połączenie aplikacji z lampą LED w jeden spójny system pozwala na sprawne planowanie oraz zarządzanie produkcją szklarniową, jednocześnie znacząco ograniczając zużycie energii elektrycznej - prawie 3-krotnie w stosunku do innych rozwiązań dostępnych na rynku (np. lamp sodowych (HPS)).

 

Już we wrześniu 2017 r. startup NOXON INNOVATION chce rozpocząć sprzedaż autorskiej rekreacyjnej łodzi typu katamaran z napędem elektrycznym. Akumulatory łodzi wystarczą aż na 12 godzin pływania przy mniejszych obciążeniach i 10 godzin przy normalnej pracy. TESLA BOAT będzie również wyposażona w iBsystem, czyli platformę do zarządzania i kontroli łodzi, która m.in. umożliwi bezpieczne sterowanie. System podpowie, którędy płynąć, by jak najwięcej zobaczyć, jak ominąć miejsca niebezpieczne, wraki, skały i mielizny. Startup ma już dalekosiężne plany związane z produkcją łodzi o różnych rozmiarach i parametrach.

 

Startup SZEWERA przygotowuje się do wdrożenia na rynek polski i europejski agregatu uprawowo-nawozowo-siewnego, dedykowanego gospodarstwom rolnych nastawionym na produkcję roślinną. Dzięki zastosowaniu w maszynie innowacyjnych rozwiązań technicznych możliwe jest w jednym przejeździe maszyny wykonanie głębokiej uprawy, nawożenia na dwóch głębokościach, równomiernego zagęszczenia gleby oraz precyzyjnego siewu nasion, co oznacza, że jedna maszyna zastępuje pracę tradycyjnych czterech odrębnych maszyn (pług, rozsiewacz nawozu, agregat uprawowy i siewnik nasion). Zastosowanie agregatu Szewera w gospodarstwie pozwala osiągać równomierne wschody roślin i wysokie plony, mimo coraz częściej występujących niesprzyjających warunków atmosferycznych, będących konsekwencją zmian klimatu. Maszyna pomaga ograniczyć koszty produkcji i liczbę zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na polu oraz poprawia jakość gleby.

 

Startup PROGNOSIS zmierzył się z wysokimi kosztami energii. Zaoferował kompleksowe rozwiązania IT usprawniające gospodarkę energetyczną w przedsiębiorstwie. System PROGNOSIS prognozuje parametry energetyczne, szczególnie te uwzględnione na fakturze za usługi dystrybucyjne: zużycie energii, moc szczytową, energię bierną pobraną, energię bierną oddaną oraz wyliczane na podstawie mocy szczytowej (np. opłatę jakościową, opłatę abonamentową). Oprogramowanie dobiera najkorzystniejszą taryfę oraz symuluje koszty z tytułu zużycia określonej ilości energii, co umożliwia obniżenie kosztów i generowanie realnych oszczędności w firmie.

 

Startup CADWAY Automotive - dzięki wsparciu Platform i uzyskanej dotacji - utworzy w województwie podkarpackim innowacyjne biuro konstrukcyjne, zajmujące się projektowaniem nadwozi i prototypów dla branży motoryzacyjnej, na bazie lekkich materiałów kompozytowych. W dalszej perspektywie firma chce dostarczać prototypy na rynek europejski.