Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Wschodnia: jakie konkursy w 2016 roku?

Znamy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia (POPW) na 2016 r. Łączna wartość planowanych do ogłoszenia naborów to blisko 1,7 mld zł. Konkursy zostaną przeprowadzone we wszystkich działaniach skierowanych do firm. Rozpocznie się także nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na wzmacnianie swojej innowacyjności i konkurencyjności poprzez:

  • zwiększenie aktywności na zagranicznych rynkach

W działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP (I etap) firmy po raz pierwszy będą mogły starać się o dotację na usługi doradcze, które pomogą im wprowadzić odpowiedni model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa.

Terminy naborów: kwiecień – maj 2016 r. oraz październik – listopad 2016 r.
Pula konkursów: 15 mln zł

  • wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów (dzięki wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych

W poddziałaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP ogłoszone zostaną dwa konkursy, w których firmy będą ubiegać się o dofinansowanie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R.

Terminy naborów: czerwiec – lipiec 2016 r. oraz listopad – grudzień 2016 r.
Łączna pula konkursów: 120 mln zł

  • tworzenie produktów sieciowych

W poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP konkurs zostanie ogłoszony po raz pierwszy. Będzie to wyjątkowa szansa dla konsorcjów MŚP na zdobycie funduszy umożliwiających stworzenie sieciowych innowacyjnych produktów (gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert) o ponadregionalnym oddziaływaniu.

Termin naboru: kwiecień – czerwiec 2016 r.
Pula konkursu: 320 mln zł

  • wykorzystanie w rozwoju przedsiębiorstwa wzornictwa przemysłowego

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję oferuje dwuetapowe wsparcie: etap I - dotację na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej; etap II - dotacje na wdrożenie stworzonej strategii.
W 2016 r. przeprowadzone zostaną dwa konkursy. Pierwszy skierowany będzie do firm z gotową strategią wzorniczą (II etap), opracowaną dzięki środkom POPW uzyskanym w konkursie zorganizowanym w 2015 (nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 grudnia 2015 r. - dowiedz się więcej na ten temat).

Termin naboru: maj 2016 r. – kwiecień 2017 r.
Pula konkursu: 150 mln zł 

Przed firmami pojawi się także kolejna szansa na zdobycie dotacji umożliwiającej przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej (I etap).

Termin naboru: wrzesień - październik 2016 r.
Pula konkursu: 5 mln zł

W przyszłym roku w POPW nie zabraknie wsparcia dla młodych ludzi, którzy dopiero chcieliby rozpocząć swoją przygodę z biznesem. W poddziałaniu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej startupy uczestniczące w specjalnym programie Platformy startowe dla nowych pomysłów, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie rozwoju swojej biznesowej działalności.

Termin naboru: czerwiec 2016 r. – lipiec 2017 r.
Pula konkursu: 58,8 mln zł

2016 r. to także kolejny nabór projektów infrastrukturalnych na drogach:

  • krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,
  • wojewódzkich, w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, zapewniających ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. 

Termin naboru: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.
Pula konkursu: 1,01 mld zł

Harmonogram konkursów planowanych w POPW w przyszłym roku dostępny jest w zakładce „Zobacz ogłoszenia i nabory wniosków”.