Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Słuchamy przedsiębiorców – prościej o dotacje w Programie Polska Wschodnia

Program Polska Wschodnia oferuje przedsiębiorcom pomoc w realizacji projektów rozwojowych. Startupy, ekspansja zagraniczna, wdrażanie innowacji, produkty sieciowe oraz wzornictwo – to obszary wspierane w Programie. Budżet na wsparcie firm to ok. 3 mld złotych. Spora część z tych pieniędzy jest nadal dostępna w trwających i planowanych konkursach. Warto zapoznać się z zasadami ubiegania się o wsparcie.

– Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów w Programie Polska Wschodnia jest innowacyjność. Rozumiemy ją przede wszystkim jako oferowanie klientom nowych rozwiązań – wyrobów czy usług, których do tej pory nie było w Polsce, a nawet poza naszymi granicami. Oceniając projekty zgłaszane do Programu, zwracamy uwagę również na to, by dzięki naszym inwestycjom rosły przewagi konkurencyjne firm z makroregionu Polski Wschodniej – mówi Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Aktualne nabory dla przedsiębiorców

Do połowy lipca  2017 roku startupy wsparte w ramach Platform startowych mogą złożyć wnioski o dofinansowanie (do 800 tys. zł) rozwoju swojej początkowej działalności. Do końca października przedsiębiorcy planujący wejście na zagraniczne rynki mogą wystąpić o dotację na lepsze przygotowanie się do tego wymagającego zadania. Jeszcze przez lipiec będzie trwał nabór wniosków na inwestycje, dzięki którym firmy będą mogły zaoferować nowe wyroby lub usługi powstałe dzięki przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie takich projektów może sięgnąć 7 mln złotych. Do końca wakacji otwarty jest także nabór dla konsorcjów firm na inwestycje w tzw. produkty sieciowe. Tak nazywane są produkty różnych firm sprzedawane jako jedna, wspólna oferta. Z kolei firmy zainteresowane poprawieniem wyglądu i funkcjonalności swoich produktów będą mogły już we wrześniu wystąpić o dofinansowanie na takie działania.

Korzystne zmiany w Programie

Mimo że ogólne cele dotacji się nie zmieniają, to z konkursu na konkurs zasady są systematycznie upraszczane. 

– Tak jak firmy potrzebują rozwoju, tak i zasady obowiązujące w konkursach też muszą ewoluować – wyjaśnia wiceminister Hamryszczak.
– W trakcie każdego konkursu spotykamy się z niestandardowymi sytuacjami i trudnościami w praktycznym stosowaniu zasad naboru. Słuchamy postulatów wnioskodawców i analizujemy, które zmiany można wprowadzić, aby proces ubiegania się o dotacje był z jednej strony przyjazny dla przedsiębiorców, a z drugiej - sprzyjał inwestowaniu w wartościowe projekty – podsumował wiceszef resortu rozwoju.

W I kwartale 2017 roku Ministerstwo Rozwoju wprowadziło istotne zmiany w zasadach przyznawania dofinansowania i realizacji przez przedsiębiorców projektów w Programie Polska Wschodnia:

  1. zmieniono kryteria wyboru projektów (m.in. doprecyzowano niektóre opisy i zmniejszono liczbę kryteriów),
  2. w większości konkursów wprowadzono tryb ciągły - ocena wniosków jest przeprowadzana na bieżąco, a przedsiębiorca szybciej otrzymuje decyzję w sprawie swojego wniosku,
  3. umożliwiono kwalifikowanie kosztów ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczek wypłacanych na rzecz MŚP – odciąży to budżety beneficjentów,
  4. wprowadzono możliwość zawierania warunkowych umów o dofinansowanie - umożliwia to szybsze rozpoczęcie realizacji projektów, a także ma wpływ na tempo zagospodarowywania środków w Programie,
  5. zwiększono budżety niektórych konkursów – dzięki temu większa liczba firm otrzyma dofinansowanie.