Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stacja Stalowa Wola Rozwadów zmienia się dzięki Programowi Polska Wschodnia

Na stacji Stalowa Wola Rozwadów w listopadzie 2017 roku kończy się pierwszy etap prac. To realizacja największego projektu Programu Polska Wschodnia - elektryfikacji i modernizacji linii Stalowa Wola Rozwadów – Lublin. Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą krótsze podróże, komfortowe przystanki i możliwość sprawnego przewozu ładunków. W wizycie na placu budowy na stacji Stalowa Wola Rozwadów wziął udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Prace na trasie Stalowa Wola Rozwadów – Lublin, to pierwsza od 30 lat tak duża elektryfikacja linii kolejowej w Polsce. Modernizacja pozytywnie wpłynie zarówno na obsługę ruchu regionalnego, m.in. od stacji Stalowa Wola Rozwadów do linii nr 7 Warszawa Lublin – Dorohusk, jak i na usprawnienie i przyspieszenie transportu towarów, m.in. pomiędzy kopalnią węgla kamiennego w Bogdance a elektrownią węglową w Połańcu.

"Elektryfikacja linii Stalowa Wola – Lublin to konkretne działanie, które zwiększa konkurencyjność ekonomiczną regionów, a to przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców i szybszy wzrost gospodarczy. Realizacja Krajowego Programu Kolejowego poprawi sieć kolejową w Polsce Wschodniej, zapewni lepsze połączenia miedzy miastami wojewódzkimi i umożliwi lepszą dostępność transportową we wschodnich województwach" - powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Prace na największym projekcie Programu Polska Wschodnia rozpoczęły się latem. Na odcinku Lublin – Lublin Zemborzyce przebudowano już jeden tor. Od października wykonawca pracuje na drugim. Zmienia się także stacja Stalowa Wola Rozwadów. W listopadzie kończy się pierwszy etap prac. Przygotowane są już cztery nowe tory. Wykonawca zamontował siedem rozjazdów, które zapewnią sprawną obsługę pociągów. Na stacji będą znacznie lepsze warunki dla pasażerów. Budowany peron jest wyższy, będzie miał nową antypoślizgową nawierzchnię.

Minister Hamryszczak w Stalowej Woli
źródło: PKP PLK S.A.

"Projekt jest jedną z największych kolejowych inwestycji dofinansowanych z Programu Polska Wschodnia oraz jednym z ośmiu podstawowych przedsięwzięć kolejowych w tym Programie - dofinansowanie ze środków unijnych to około 300 mln zł. W całym makroregionie powstanie ponad 420 km nowoczesnych torów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagwarantuje to bezpieczne, komfortowe i szybkie przewozy. Na inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej w sumie przeznaczyliśmy już ponad 2 mld zł" - podkreślił Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Zakończenie robót na pierwszym odcinku modernizowanej linii Lublin – Stalowa Wola planowane jest na marzec 2018 r. Po skończonych pracach wykonawca przystąpi do elektryfikacji linii oraz wymiany torów. Szeroki zakres prac wymaga jednak zamknięcia linii na okres 18 miesięcy. Ruch pociągów będzie wstrzymany od stacji Lublin Zemborzyce do Kraśnika. Na tym właśnie odcinku wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Z wyprzedzeniem będą podane informacje o zmianach.

"Dzięki pracom na 100 km trasie Lublin – Stalowa Wola pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 120 km/h. Skróci się czas przejazdu. Pasażerowie zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki dwudziestu zmodernizowanym dwóm nowym przystankom w Zaklikowie i Charzewicach" - mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wszystkie stacje i przystanki będą dobrze oznakowane i oświetlone. Wyposażone w wiaty i siedzenia, dostosowane do oczekiwanego standardu obsługi. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne dla osób o ograniczonej mobilności. Większy poziom bezpieczeństwa zapewni przebudowa 75 przejazdów kolejowo-drogowych oraz remont 46 i przebudowa 24 obiektów inżynieryjnych. Przejazd pociągów usprawni montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 r.

                                                                        ***

Inwestycje w infrastrukturę kolejową to jeden z trzech filarów Programu Polska Wschodnia. Zarezerwowano na nie 330 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z udziałem środków programu łącznie zostanie zrealizowanych 8 projektów inwestycyjnych wskazanych na liście podstawowej w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu.

Wschodnia Magistrala Kolejowa

Wschodnia Magistrala Kolejowa – projekt powiązania kolejowego stolic województw Polski Wschodniej. Magistralę tworzy ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce. Inwestycja finansowana jest z kilku źródeł. Są to: instrument „Łącząc Europę” (CEF), środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko (4 projekty, Regionalne Programy Operacyjne (2 projekty). Łączna wartość wszystkich projektów przekroczy 6,5 mld zł.

 
Umowy o dofinansowaniu, stan na 22.11.2017:

Lp. Projekt Wartość ogółem
(mln zł)
Wkład UE
(mln zł)
Długość przebudowanych/
zmodernizowanych linii kolejowych
(km)
1 Prace na linii kolejowej nr 216
na odc. Działdowo - Olsztyn
526,7 354,8 83
2 Prace na linii kolejowej nr 25
na odc. Skarżysko Kamienna - Sandomierz
517,5 312 98
3 Prace na linii kolejowej nr 31
na odc. granica woj. – Czeremcha - Hajnówka
229,1 158,2 65
4 Prace na linii kolejowej nr 32
na odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)
106,8 73,7 46
5 Prace na linii kolejowej nr 52
na odc. Lewki - Hajnówka
96,8 66,8 26
6 Prace na liniach kolejowych nr 68, 565
na odc. Lublin – Stalowa Wola/ Rozwadów
568,9 393,2 105
  suma 2 045,8 1 358,7 423