Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Polska Wschodnia 2014-2020

Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) oraz zatwierdzenie sprawozdania rocznego za 2016 r. z realizacji Programu – to główne tematy VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia (KM POPW), które odbyło się 6 czerwca br. w Warszawie. Posiedzeniu przewodniczyła dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Małgorzata Wierzbicka.

KM

Od ostatniego posiedzenia Komitetu (w styczniu 2017 r.) dokonano zmiany zapisów Programu: dwukrotnie zmieniono Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POPW oraz uruchomiono 5 kolejnych naborów, zgodnie z harmonogramem na 2017 r. Jeden z nich uwzględnił środki w wysokości ok. 60 mln zł dla miast średnich Polski Wschodniej tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

"Obecnie zatwierdzone wnioski o dofinansowanie stanowią 60% alokacji POPW, a kontraktacja osiągnęła 30% alokacji. Dane te są dobrą prognozą wydatkowania środków w Programie w najbliższych miesiącach" - zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Podczas spotkania członkowie KM POPW zapoznali się z prezentacją nt. Sprawozdania rocznego Programu Polska Wschodnia 2014-2020 za rok 2016. Szczegółowo omówiono stan finansowy i rzeczowy POPW we wszystkich obszarach, tj.:

 • Przedsiębiorczość;
 • Infrastruktura transportowa (transport miejski i inwestycje w drogi);
 • Infrastruktura kolejowa;
 • Pomoc techniczna.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, po której członkowie KM POPW w głosowaniu przyjęli Sprawozdanie roczne Programu Polska Wschodnia 2014-2020 za rok 2016.

KM

Dzięki podpisanym dotychczas umowom o dofinansowanie o wartości 2,6 mld zł ze środków EFRR:

 • wsparcie otrzyma ponad 460 przedsiębiorców,
 • zostanie utworzonych ok. 380 nowych miejsc pracy,
 • powstanie 136 innowacji (np. procesowych, produktowych),
 • 310 mln zł środków prywatnych zostanie zaangażowanych w realizację inwestycji,
 • miasta wojewódzkie zakupią ok. 40 sztuk taboru komunikacji miejskiej, w tym: tramwaje, trolejbusy i autobusy o łącznej pojemności prawie 5 tys. osób,
 • zostanie wybudowanych lub przebudowanych prawie 140 km linii komunikacji miejskiej w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie, gdzie zostaną zainstalowane 4 inteligentne systemy transportowe (ITS),
 • nastąpi budowa i przebudowa ponad 75 km dróg na terenie 5 miast wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych,
 • nastąpi przebudowa i modernizacja ponad 105 km linii kolejowych.