Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Polska Wschodnia 2014-2020

Przedstawienie stanu realizacji Programu Polska Wschodnia, zmiana kryteriów wyboru projektów w osi I oraz II, a także zmiany samego Programu to główne tematy VII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia (KM POPW), które odbyło się 12 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Zdjecie z posiedzenia Komitetu Monitorujacego przewodniczy dyrektor Departamentu Programow Ponadregionalnych Malgorzata Wierzbicka.

Realizacja Programu Polska Wschodnia przebiega zgodnie z założeniami. Podpisane  umowy o dofinansowanie obejmują już 64% budżetu programu. Odnotowano zauważalny postęp w wydatkowaniu środków, dlatego roczne cele finansowe nie są zagrożone. Zadowalający jest również poziom realizacji wskaźników rzeczowych: wiele wskaźników produktu oraz  KEW (Kluczowe Etapy Wdrażania) już osiągnęło wartości docelowe na rok 2018. Członków Komitetu poinformowano również o zgodzie Komisji Europejskiej na odblokowanie pozostałej części alokacji i kontynuację działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Rys. Oczekiwane efekty Programu Polska Wschodnia, zgodnie z już zawartymi umowami

Przedsiębiorczość: 505 wspartych przedsiębiorstw, ok. 700 nowych miejsc pracy, 406 innowacji, 434 mln zł inwestycji prywatnych; Transport miejskich: 214 jednostek taboru komunikacji miejskiej, 24,3 tys. osób pojemność taboru, 722 km linii komunikacji miej

Kolejnym punktem spotkania były zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań 1.2 Internacjonalizacja MŚP, 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, 1.4. Wzór na konkurencję, 2.1. Zrównoważony transport miejski i 2.2. Infrastruktura drogowa. Wynikły one z nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej i rozporządzenia 651/2014, a także z dotychczasowych doświadczeń.

Komitet Monitorujący rozpatrzył także zmiany Programu Polska Wschodnia.

Spotkanie dopełniły prezentacja stanowiska Polski w sprawie polityki spójności po 2020 roku oraz podsumowanie działań informacyjno-promocyjnych w 2017 roku.

Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego.