Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Warmińsko-mazurskie wzornictwem stoi

W województwie warmińsko-mazurskim przedsiębiorcy stawiają na nowoczesne wzornictwo, czyli design. Do tej pory pozyskali blisko 28 mln zł dofinansowania z Programu Polska Wschodnia, aby wprowadzić do swoich produktów i usług innowacyjne zmiany. To najwięcej ze wszystkich województw Polski Wschodniej. Choć to nie jedyne projekty, jakie realizują beneficjenci z Warmii i Mazur.

Z dotacji dostępnych w działaniu 1.4 Wzór na konkurencję Programu Polska Wschodnia skorzystało do tej pory 55 małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego. 

"Znaczenie wzornictwa rośnie. Nowoczesny design i funkcjonalność produktu to wymierne korzyści nie tylko dla samego przedsiębiorcy, po którego produkty chętniej sięgają konsumenci. To także korzyści na poziomie gospodarki kraju. Wzornictwo stwarza nowe miejsca pracy. Posiada wysoki współczynnik innowacyjności, wpływa na stosowanie w procesie produkcyjnym nowych technologii i kreatywnych rozwiązań" - powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Bez nowoczesnego wzornictwa trudno mówić o działaniu przedsiębiorstwa na większą skalę.

"Warto zwracać uwagę firm na znaczenie designu, zachęcać do wprowadzania innowacji w tym zakresie. Nie było do tej pory instrumentu, który wspierałby firmy we wprowadzaniu zmian wzorniczych. Tym bardziej cieszy fakt, że to dzięki Programowi Polska Wschodnia stało się to możliwe" - dodaje wiceszef resortu rozwoju.

Wsparcie jest dwuetapowe. W pierwszym etapie wykonawca audytu wzorniczego pomaga  przedsiębiorstwu dokonać analizy wzorniczej oraz opracować kompletną strategię wzorniczą. Na zbadanie swojego potencjału, wyznaczenie potrzeb w zakresie wzornictwa i przygotowanie planu wdrożenia przedsiębiorca może uzyskać do 100 tys. zł dotacji. W II etapie przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie wdrożenia wypracowanej wcześniej strategii - do 3 mln zł.

Przedsiębiorcy z warmińsko-mazurskiego udowadniają, że nowoczesny design nie dotyczy wybranych branż. Firma W-M GLASS dzięki dofinansowaniu z Programu opracuje nowe wzory produktowe obejmujące m.in. linię luster, kabin prysznicowych oraz drzwi szklanych. Przedsiębiorstwo Mebelux wprowadzi 3 nowe linie mebli biurowych, a spółdzielnia pracy „Majonezy” wprowadzi nowe receptury ciast i majonezów, a także projekty opakowań do nich.

Nie tylko wzornictwo

Dotychczas dotacje z Programu Polska Wschodnia, o całkowitej wartości 50 mln zł, otrzymało 60 przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Wygenerują one inwestycje prywatne na poziomie co najmniej 46,3 mln zł, które pozwolą na wdrożenie 81 innowacji i stworzenie blisko 37 nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że wiele z projektów jest realizowanych poza stolicą województwa Olsztynem – w małych i średnich miastach województwa.

Ekologiczny transport miejski

Natomiast w Olsztynie, z powodzeniem i z unijnym dofinansowaniem, realizowane są projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej. Dzięki poprzedniej edycji programu dla Polski Wschodniej w mieście zostały przywrócone tramwaje. Ze środków Programu Polska Wschodnia sieć tramwajowa jest rozbudowywana: przedłużona zostanie linia tramwajowa łącząca osiedla Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin oraz z Centrum. Do obsługi nowej linii zostanie zakupiony nowoczesny tabor. Miasto zyska także nowy węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP/PKS, ponad 5 km buspasów i 11 km nowych ścieżek rowerowych. Do użytku mieszkańców zostaną również oddane 32 miejsca postojowe na nowym parkingu B&R. Łączna wartość dofinansowania w projektach realizowanych w działaniu 2.1 Zrównoważony transport miejski wynosi blisko 263 mln zł.

Projekty drogowe i kolejowe

Warmińsko-mazurskie inwestuje także w drogi i koleje. W województwie będą realizowane dwa projekty kolejowe (lk 216 Działdowo-Olsztyn i lk 219 Ełk-Szczytno) oraz 3 projekty dotyczące infrastruktury drogowej (m.in. połączenie miasta z węzłami Pieczewo i Jaroty (S51)). W ich efekcie powstanie lub zostanie przebudowanych 200 km linii kolejowych i około 8 km dróg. Dzięki środkom unijnym podróżni zyskają też wygodniejsze i bardziej nowoczesne dworce kolejowe w Nidzicy, Olsztynku, Olsztynie (Olsztyn Główny i Zachodni) i Szczytnie. Dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia do realizacji tych projektów wyniesie łącznie ponad 728 mln zł.

* * *

Dotychczas w Programie Polska Wschodnia podpisano 441 umów o dofinansowanie na łączną wartość 5,57 mld zł, z czego prawie 3,94 mld zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki wykorzystane w województwie warmińsko-mazurskim stanowią 12% środków zakontraktowanych w makroregionie. Środki Programu pozwolą na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, rozbudowę ekologicznych systemów transportu miejskiego, budowę dróg oraz kolei w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.