Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wiceminister Adam Hamryszczak na Start-up Summer Camp 2017 w mazurskim Rynie

Wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak oraz prezes PARP, Patrycja Klarecka otworzyli największą letnią imprezę dla start-upów – Start-up Summer Camp. Wydarzenie jest unikatową okazją do tego, aby przedstawiciele start-upów wspartych w ramach pilotażu Platform Startowych, finansowanego ze środków Programu Polska Wschodnia (POPW), spotkali się w jednym miejscu.

"Uczestników pilotażu wybraliśmy spośród blisko 2,5 tysiąca pomysłodawców, którzy zgłosili się do Platform w zaledwie kilka miesięcy. Takie zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszy mnie, że udało nam się uruchomić tak ogromny potencjał kreatywności i przedsiębiorczego myślenia wśród młodych ludzi w kraju i z zagranicy. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że oferta Platform odpowiedziała na istotne zapotrzebowanie" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Wiceszef rozwoju podkreślił również sukces pilotażu i zapowiedział jego kontynuację:

"W Polsce nie ma drugiej inicjatywy, która tak kompleksowo wspiera innowacyjne pomysły biznesowe na tak wczesnym etapie ich rozwoju. Dlatego będziemy chcieli kontynuować program Platform Startowych. Chcielibyśmy, żeby kolejny konkurs na wyłonienie Platform startowych został ogłoszony już w I kwartale 2018 r., po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. Naszą intencja jest uruchomienie kolejnej edycji programów inkubacyjnych jeszcze przed wakacjami 2018 r.".

Summer Camp w Rynie to okazja do podsumowań pilotażu „Platformy Startowe dla nowych pomysłów” (działanie 1.1. POPW). W ramach tego nowatorskiego projektu wspierane są zupełnie nowe innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe typu startup. Jest to kompleksowy program akceleracji, skierowany do młodych osób z całej Polski i z zagranicy, które chcą założyć i z sukcesem prowadzić swoją firmę w makroregionie oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i zagranicznych.

Alokacja dla pilotażu poddziałania 1.1. POPW wyniosła 20 mln euro. Z puli niemal 2,5 tysięcy złożonych aplikacji wybrano 210 najbardziej innowacyjnych i najlepiej rokujących biznesowo pomysłów, które zostały objęte inkubacją. Aż 199 z nich pomyślnie zakończyło ten proces i dalej rozwija swoja działalność, w części dzięki dotacji z Programu Polska Wschodnia. Każdy ze start-upów ma szansę uzyskać nawet 800 tys. zł dofinansowania. Szacujemy, że do końca 2017 r. takim wsparciem zostanie objętych łącznie ok. 100 startupów.

 

Platformy Startowe to ponad 210 firm objętych programem inkubacji

 

***

Summer Camp potrwa dwa dni, podczas których praktycy, innowatorzy oraz zaproszeni goście będą motywować, udzielać wsparcia, uczyć i inspirować. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in. Jonathan MacDonald, doradca i właściciel Thought Expansion Network, a także przedstawiciele polskich i zagranicznych start-upów, funduszy venture capital oraz inwestorzy, z którymi młodzi przedsiębiorcy będą mogli się spotkać i porozmawiać o wsparciu swojego biznesu.

Impreza odbywa się w trzech równoległych ścieżkach tematycznych:

  • Inspiracja – przedstawia możliwości rozwoju polskich start-upów, współpracy z dużymi rynkowymi graczami oraz doświadczenia tych start-upów, które osiągnęły już rynkowy sukces;
  • Rozwój – poświęcona możliwościom finansowania start-upów, dostępnych opcji pozyskania dofinansowania oraz sposobach na bezpieczne zawieranie umów biznesowych;
  • Edukacja – podczas której zrealizowane będą praktyczne warsztaty z zakresu budowania zespołu, wystąpień publicznych, budowania modeli biznesowych, komunikacji i motywacji, które pozwolą uczestnikom na rozwój ich biznesu.

Więcej informacji znajduje się na stronie SummerCamp