Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2019 rok

3 grudnia 2018 r. Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia (POPW) zakończyła weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej na 2019 rok: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

W wyniku powyższej procedury:

  1. wnioski: PARP i CUPT otrzymały 3 grudnia 2018 r. w aplikacji SL2014-PT status: „zatwierdzony”;
  2. wybrano do dofinansowania projekt PARP: „Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2019 roku” oraz projekt CUPT: „Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu - 2019 rok”;
  3. kwota przyznanego dofinansowania dla PARP wynosi (na dzień zatwierdzenia wniosku) 8 800 000,00 zł, a dla CUPT 1 461 000,00 zł;
  4. kwota całkowita projektu PARP wynosi 8 800 000,00 zł, a kwota całkowita projektu CUPT 1 467 000,00 zł;
  5. data zakończenia weryfikacji projektu PARP i CUPT to 3 grudnia 2018 r.; przewidywany czas realizacji projektu PARP i projektu CUPT – 2019 rok.