Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończono nabór wniosków na pilotaż Platform startowych w Polsce Wschodniej

Pięć wniosków na łączną kwotę dofinansowania 40 015 718 zł wpłynęło w konkursie na pilotaż programu Platformy startowe dla nowych pomysłów w Programie Polska Wschodnia (POPW).

Nabór wniosków odbył się w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Trwał od 30 października do 27 listopada 2015 r., a pula środków na dofinansowanie projektów złożonych w konkursie wynosiła ponad 24 mln zł (złożone wnioski opiewają na 162% dostępnych środków).

Projekty zostaną teraz ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami wyboru projektów dla poddziałania Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Konkurs przeznaczony był dla ośrodków innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne) z Polski Wschodniej, które przygotowały kompleksowy program wsparcia startupów. Wybrane w konkursie podmioty pełnić będą rolę tzw. animatorów Platform startowych. Animatorzy będą odpowiedzialni za nabór oraz organizację oceny pomysłów składanych przez przyszłych przedsiębiorców, a następnie wsparcie ich rozwoju w celu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego i produktu dla utworzonej w ramach Platformy firmy typu „startup”.

Nabór pomysłów biznesowych do Platform startowych rozpocznie się najpóźniej 1 marca 2016 r.

Do 30 grudnia br. przedsiębiorstwa mogą starać się o dotację z POPW na tworzenie nowych produktów i usług z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego.