Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia

Od 14 marca 2017 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

Wprowadzone zmiany polegały na aktualizacji:

  1. opisu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP i wyszczególnienie schematu jedno- i dwuetapowego oraz opisu poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w zakresie kierunkowych zasad wyboru projektów,
  2. kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 3), które dostosowuje się do treści uchwał Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów wyboru projektów działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, działania 1.4 Wzór na konkurencję oraz działania 3.1 Infrastruktura kolejowa.

Jednocześnie w dokumencie wprowadzono zmiany porządkowe i redakcyjne.