Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze na wzornictwo – kolejny konkurs ruszy we wrześniu

Firmy z Polski Wschodniej staną ponownie przed szansą zdobycia unijnej dotacji na zwiększenia konkurencyjności z wykorzystaniem wzornictwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski od 5 września do 5 października 2016 r.

"Wzornictwo to jedno z efektywniejszych narzędzi tworzenia innowacji i osiągania przewagi konkurencyjnej. Dlatego zachęcamy przedsiębiorców by wykorzystywali jego atuty w prowadzeniu biznesu" – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Szerokie wsparcie w zakresie wzornictwa oferuje Program Polska Wschodnia.

"Jego fundusze przyczynią się do zwiększenia potencjału firm jeśli chodzi o umiejętne zarządzania wzornictwem, a to przełoży się na większą liczbę nowatorskich rozwiązań dostępnych na rynku" – podkreślił wiceszef resortu.
"Wzornictwo będzie motorem rozwoju zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i gospodarki Polski Wschodniej" – dodał.

Ogłoszony dziś konkurs dotyczy pierwszego etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję. W puli jest 5 mln zł.  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą starać się o maksymalnie 100 tys. zł na przeprowadzenie audytu wzorniczego i stworzenie strategii wzorniczej.

"Korzyści są jednak znacznie większe, ponieważ realizacja projektu jest przepustką do drugiego etapu wsparcia, w którym można zdobyć nawet 3 mln zł na wdrożenie wskazanych w strategii działań" – powiedział wiceminister rozwoju.

Najpierw diagnoza, potem strategia 

Pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenie na rynek innowacji z wykorzystaniem wzornictwa, jest przeprowadzenie audytu wzorniczego, czyli dokonanie analizy działalności przedsiębiorstwa pod kątem jego potencjału i potrzeb wzorniczych. Startujące w konkursie firmy muszą pamiętać, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, powinny wybrać wykonawcę audytu oraz podpisać z nim umowę, która będzie realizowana, jeśli projekt dostanie dotację. Przeprowadzone analizy dostarczą firmom informacji niezbędnych do opracowania strategii wzorniczej.

W kierunku innowacji

Przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą będą mogły ubiegać się o środki na jej wdrożenie, czyli przeprowadzenie zaplanowanych działań wykorzystujących procesy projektowania. Ich efektem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.Unijne fundusze pokryją koszty m.in. usług doradczych oraz zakupu urządzeń, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku innowacji produktowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć do 28 kwietnia 2017 r.

***

To już druga edycja konkursu, w którym firmy mogą wnioskować o środki na audyt i strategię wzorniczą. Pierwszy nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Złożono 214 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 66 projektów.