Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie otrzymało dodatkowe wsparcie z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Najważniejsze zadania programu to m.in. budowa i rozbudowa parków naukowo-technologicznych, przygotowanie terenów dla inwestorów, rozwój sieci drogowej, a także inwestycje w komunikację miejską miast wojewódzkich Polski Wschodniej i centra kongresowo-wystawiennicze.

Z programu skorzystały również uczelnie, które mogą pochwalić się nowymi laboratoriami, budynkami dydaktycznymi, nowoczesnymi bibliotekami i specjalistycznym sprzętem naukowo-badawczym.  Środki programu zostały przeznaczone także na realizację ponadregionalnych projektów mających na celu zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu, promocję gospodarczą i turystyczną wschodu naszego kraju oraz ściślejszą współpracę między firmami. 

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

4 000 nowych miejsc pracy

540 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych

15 inicjatyw klastrowych działających m.in. w branżach: turystycznej, IT (technologii informacyjnych), budowlanej

3 000 przedsiębiorców korzystających z pożyczek i poręczeń

11 000 wystawców korzystających z powierzchni targowo-wystawienniczej

Informacje o efektach pokazują stan na 31 grudnia 2015 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami.

Badania i rozwój, innowacje

Badania i rozwój, innowacje

280 nowych miejsc pracy w B+R (prace badawczo-rozwojowe)

270 nowych laboratoriów

2 000 przeprowadzonych badań w takich dziedzinach jak: medycyna i farmacja, nauki rolnicze, biologia, chemia, fizyka, nauki techniczne

12 instytucji otoczenia biznesu, które otrzymały wsparcie z programu

500 przedsiębiorców, którzy ulokowali się w parkach naukowo-technologicznych

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

14 600 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego

1,04 mln osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego

8 200 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które zostały przeszkolone

Transport

Transport

423 nowych jednostek taboru komunikacji miejskiej

350 km wybudowanych lub przebudowanych dróg krajowych i wojewódzkich

23 obwodnice o długości ponad 110 km

2 mosty na Wiśle

12 zainstalowanych Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)

Turystyka

Turystyka

2 000 km nowych tras rowerowych

470 udostępnionych atrakcji turystycznych

 

Przykłady projektów

Lista projektów

Informacje o wszystkich projektach realizowanych w Programie Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 znajdziesz w serwisie Mapa dotacji UE.

 

Publikacje

Polska Wschodnia - album projektów PO RPW

 

Polska Wschodnia - album projektów PO RPW (PDF 24 MB)

 

 

 

Sprawozdania i raporty