Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.4

1.4 Wzór na konkurencję Etap I, Polska Wschodnia

AKTUALNY data naboru wniosków od 03.06.2019 do 31.07.2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I POPW 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 100 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lubelskiego podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 5 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie PARP pod adresem.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP pod adresem i stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP pod adresem i stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w § 13.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można zadawać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP lub telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-i-etap-audyt-wzorniczy