Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.4

ZMIANA TERMINU: 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, Polska Wschodnia

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.05.2019 do 31.08.2021

ZMIANA TERMINU: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II, POPW 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to 75 dni (dla rund I-III), 100 dni (dla rund IV-V), 130 dni (dla rund VI-XV) od dnia zakończenia naboru w danej rundzie konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lubelskiego podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Etap I. Możliwy jest zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup usług doradczych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 300 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i jest dostępny pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu i jest dostępny pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w § 13 Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można zadawać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP lub telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej