Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.4

1.4 Wzór na konkurencję II etap, Polska Wschodnia

Zakończony 28.04.2017

Wyniki naboru

Wyniki naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski Wschodniej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie realizacji działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

3 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

150 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwemformularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Dokumentacja konkursowa

Generator wniosków