Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Znamy Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

20 grudnia br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Dokument opisuje szczegóły planowanych do realizacji działań i jest kolejnym ważnym krokiem ku uruchomieniu pierwszych konkursów o dofinansowanie w programie.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzoP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Wymóg przygotowania SzOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Celem dokumentu jest dookreślenie zakresu wsparcia programu. SzOP określa dziedziny i typy inwestycji, które mogą zostać dofinansowane ze środków programu. Wskazuje także precyzyjnie, jakie podmioty (beneficjenci) mogą ubiegać się o wsparcie. Ponadto informuje o poziomie dofinansowania, a także o warunkach uzyskania wsparcia czy realizacji dofinansowanych projektów. SzOP zawiera także informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o tym, kto będzie organizował poszczególne nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Poznaj szczegółowy opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Fundusze Europejskie zmieniają Polskę Wschodnią

W październiku br., Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. To kolejny program (po Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i Programie Polska Wschodnia 2014-2020) dedykowany pięciu województwom makroregionu Polski Wschodniej (lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu). Nowy program obejmie także region statystyczny mazowiecki regionalny, czyli województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 miliardów złotych (2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]). To pieniądze, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a także pomogą chronić przyrodę: zachować bioróżnorodność i rozwijać turystykę w zgodzie z naturą.