Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 29 kwietnia 2021 r.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wsparło organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskiedla Polski Wschodniej. Wydarzenie przygotowały Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone było na bazie ich własnych środków. Nie było prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ograniczało się do organizacji społecznych - było otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chciała w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto mógł ostatecznie zabrać głoś określał regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Materiały z wysłuchania są dostępne na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

Wysłuchanie publiczne odwrócone

Wysłuchanie publiczne odwrócone w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 5 października 2021 r.

Zorganizowano je po przeanalizowaniu zgłoszonych postulatów, także w kontekście innych postulatów zgłoszonych podczas konsultacji publicznych Programu. Wysłuchanie odwrócone miało na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, jako odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas wysłuchania oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście.