Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbędzie się 5 października 2021 r. o godz. 10:00.

Wysłuchanie publiczne odwrócone

Wysłuchanie publiczne to umożliwienie wypowiedzenia się, przedstawienia swojego poglądu (opinii, oczekiwań). Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca, a ich celem jest dostarczenie w danej sprawie argumentów i opinii różnych podmiotów oraz wyważenie sprzecznych interesów stron. Takie wydarzenie dotyczące Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) miało miejsce 29 kwietnia br.

Materiały z wysłuchania

Po przeanalizowaniu zgłoszonych postulatów, organizowane jest tzw. wysłuchanie odwrócone. Ma ono na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, jako odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas wysłuchania oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście. 

Informacja o programie

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla 5 wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Cele szczegółowe programu to:

  1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
  2. Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
  3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu;
  4. Wzrost wykorzystania potencjału kultury, turystyki i uzdrowisk dla rozwoju.

W programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach:

  1. przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę;
  2. energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona mobilność miejska;
  3. transport: ponadregionalna infrastruktury drogowa, ponadregionalna infrastruktura kolejowa;
  4. uzdrowiska, mediateki oraz ponadregionalne produkty turystyczne (szlaki).

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 5 października 2021 r.

Agenda spotkania (DOC 31 KB)

 

Obejrzyj nagranie z wysłuchania