Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje, wysłuchania publiczne

Konsultacje społeczne trwały od 5 marca do 8 kwietnia 2021 r.

Wysłuchanie publiczne dla programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 29 kwietnia 2021 r.

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej odbyło się 5 października 2021 r. 

Raport z konsultacji 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wydała pozytywną opinię (z uwagami) o programie - 18 listopada 2021 r.

Uzgodnienia w Radzie Ministrów

Komitet do Spraw Europejskich wydał pozytywną opinię o projekcie programu 9 grudnia 2021 r.

Stały Komitet Rady Ministrów wydał pozytywną opinię o projekcie programu 22 grudnia 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt programu 5 stycznia 2022 r.

Negocjacje z Komisją Europejską

28 stycznia 2022 roku projekt programu został przekazany do Komisji Europejskiej i rozpoczęły się jego oficjalne negocjacje. W ich wyniku ustalono kolejną wersję programu skierowaną do Komisji Europejskiej 20 lipca 2022 roku. Na tym zakończono negocjacje.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przekazany do KE - styczeń 2022 (PDF 1 MB)

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przekazany do KE - lipiec 2022 (PDF 2 MB)

Załącznik nr 1 (PDF 523 KB) (wykaz skrótów)