Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cele i założenia

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest kontynuacją wsparcia makroregionu Polski Wschodniej oferowanego w dwóch ostatnich perspektywach UE 2007-2013 oraz 2014-2020). Zakres terytorialny Programu rozszerzono teraz o region NUTS-2 mazowiecki regionalny.

Głównym celem  programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Cele szczegółowe programu to:

 1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców przez ochronę klimatu,
 3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu,
 4. Aktywizacja kapitału społecznego oraz wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk.

Obszar

Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających)

Dla kogo jest program

Program skierowany jest w szczególności do: 

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie makroregionu 
 • ośrodków innowacji 
 • przedsiębiorstw energetycznych 
 • jednostek samorządu terytorialnego 
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego 
 • zarządzających obiektami użyteczności publicznej 
 • jednostek samorządu terytorialnego o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej 
 • miast makroregionu - organizatorów transportu miejskiego 
 • PKP PLK S.A. 
 • PKP S.A. 
 • przedsiębiorstw - podmiotów świadczących usługi sanatoryjne lub uzdrowiskowe oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 
 • instytucji kultury  
 • organizacji pozarządowych i ich partnerstw. 

Jednak z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy makroregionu oraz m.in. inwestorzy i odwiedzający go turyści.   

Rodzaj interwencji programu, przykładowe działania

W Programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach: 

 • przedsiębiorczość (np. wsparcie firm typu start-up);
 • infrastruktura elektroenergetyczna, adaptacja do zmian klimatu oraz zrównoważona mobilność miejska; 
 • ponadregionalna infrastruktury drogowa  i kolejowa;  
 • uzdrowiska, obiekty kultury (biblioteki multimedialne - mediateki) oraz produkty turystyczne (turystyczne szlaki tematyczne).

Budżet

2,5 mld euro

Konsultacje

Konsultacje społeczne trwały od 5 marca do 8 kwietnia 2021 r.