Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszyła jesienna edycja akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V”

Tym razem akcja skierowana jest do szkół podstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie). Zakłada się udział w lekcjach aż 500 oddziałów (klas 6-8), po 100 z każdego województwa. Szkoły mogą się zgłaszać poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.lekcjaofunduszach-zglosSzkole.pl. Jedna szkoła może wskazać maksymalnie dwie klasy, w których zrealizowane zostaną lekcje.

Logo akcji - sowa z mapą Polski

W czasie 45-minutowej lekcji młodzieży zostanie przybliżona wiedza o  Funduszach Europejskich. Nauczyciele przeprowadzą lekcje na podstawie gotowego scenariusza oraz specjalnie przygotowanego komiksu. Na zakończenie każdych zajęć odbędzie się konkurs – trzej uczniowie, którzy najszybciej rozwiążą zadania, otrzymają nagrody, natomiast dla wszystkich uczniów przewidziane są upominki.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powierzyło zadanie realizacji akcji edukacyjnej PRownia - sztuka relacji s.c.

Materiały dydaktyczne do przeprowadzenia przez nauczyciela 45-minutowej lekcji na temat Funduszy Europejskich

 • Materiał składa się z komiksu oraz filmów video, zadań dodatkowych, a także szczegółowego scenariusza lekcji;
 • Uczniowie biorący udział w akcji otrzymają drobne upominki, zaś podczas zajęć będą mogli dodatkowo wziąć udział w konkursie i wygrać bony do księgarni;
 • Przystępująca do akcji szkoła otrzyma od Wykonawcy akcji pakiet powyższych materiałów przesyłką kurierską oraz drogą elektroniczną; Wszystkie materiały dydaktyczne są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szansę na uzyskanie dodatkowej nagrody dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz placówki, która przystąpiła do akcji

 • Każda szkoła, która przystąpi do akcji i nauczyciele, którzy przeprowadzą lekcję, a także prześlą wszystkie wymagane dokumenty (potwierdzenie realizacji lekcji i ankieta oceny lekcji, ew. test wiedzy), mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są odpowiednio: dla szkół – tablice interaktywne o wartości 2 500,00 zł / szt. oraz dla nauczycieli –  czytniki e-book o wartości  450,00 zł/ szt.

Zobowiązania szkoły i nauczyciela:

Przystępując do akcji zarówno placówka, jak i nauczyciel zobowiązują się do:

 • Przeprowadzenia lekcji zgodnie z przesłanym scenariuszem;
 • Przekazania upominków i nagród uczniom;
 • Przesłania potwierdzeń przeprowadzonych lekcji wraz z ankietą oceniającą przekazane materiały dydaktyczne;
 • Przeprowadzenia testu wiedzy wśród uczniów (wybrane placówki) i przesłanie wyników na adres Wykonawcy akcji edukacyjnej.

Jak się zgłosić?

Do udziału w akcji edukacyjnej  ”Lekcja o Funduszach Europejskich V” zaproszone są szkoły podstawowe  z terenu pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Każda szkoła może przeprowadzić max. dwie lekcje w klasach 6-8.

 1. Przeczytaj Regulamin (PDF 812 KB) akcji edukacyjnej. Przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną jest jednoznaczne z akcepcją Regulaminu.  
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na tej stronie – rozpoczniesz klikając w pole „Zgłoś szkołę”.
 3. W terminie 3 dni od przesłania zgłoszenia online, wyślij pocztą elektroniczną na adres: kontakt@lekcjaofunduszach-zglosSzkole.pl skan dokumentów zgłoszeniowych.
  UWAGA: Dokumenty te generują się automatycznie podczas rejestracji. Należy je zapisać, wydrukować, podpisać i odesłać ich skan.
 4. Do 5 dni od nadesłania dokumentów, otrzymasz pocztą elektroniczną potwierdzenie prawidłowości nadesłanego zgłoszenia. 
  UWAGA: Potwierdzenie wyślemy na adres e-mail nauczyciela, wskazany podczas rejestracji, więc upewnij się, że jest poprawny.

 

Ważne terminy

 • 4 września – 27 września 2018 r.: przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej;
 • 15 października – 19 listopada 2018 r.: przeprowadzenie lekcji w szkołach i przyjmowanie potwierdzeń udziału w akcji edukacyjnej;
 • 15 października – 31 grudnia 2018 r.: przeprowadzenie konkursu i przekazanie nagród dla nauczycieli i szkół biorących udział w akcji edukacyjnej. 

 

Zobacz nasz komiks (PDF 69 MB)

Komiks audiobook (MP3 38 MB)

Komiks transkrypcja (DOCX 35 KB)