Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszyła trzecia edycja akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.

Akcja skierowana jest do szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie). W ramach akcji zakłada się udział w lekcjach aż 500 oddziałów (klas), po 100 oddziałów z każdego województwa. Szkoły mogą się zgłaszać poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.lekcjaofunduszach.pl. Jedna szkoła może wskazać maksymalnie dwie klasy, w których zrealizowane zostaną lekcje.

Logo akcji

W czasie dwóch 45-minutowych lekcji młodzieży zostanie przybliżona wiedza o Funduszach Europejskich i podstawowe zagadnienia związane z przedsiębiorczością. Nauczyciele przeprowadzą lekcje na podstawie gotowego scenariusza oraz specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych, w tym edukacjnej, ekonomicznej gry planszowej. Dla wszystkich uczniów przewidziane są upominki.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powierzyło zadanie realizacji akcji edukacyjnej PRownia - sztuka relacji s.c.

Materiały dydaktyczne do przeprowadzenia przez nauczyciela dwóch 45-minutowych lekcji na temat Funduszy Europejskich

 • Materiał składa się z filmu animowanego, prezentacji dotyczącej modelu bizneswoego Bussines Model Canvas, plansz do zajeć warsztatowych oraz gry planszowej, a także szczegółowego scenariusza lekcji;
 • Uczniowie biorący udział w akcji otrzymają drobne upominki;
 • Przystępująca do akcji szkoła otrzyma od Wykonawcy akcji pakiet powyższych materiałów przesyłką kurierską oraz drogą elektroniczną; 
 • Wszystkie materiały dydaktyczne są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szansę na uzyskanie dodatkowej nagrody dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz placówki, która przystąpiła do akcji

Każda szkoła, która przystąpi do akcji i nauczyciele, którzy przeprowadzą lekcję, a także prześlą wszystkie wymagane dokumenty (potwierdzenie realizacji lekcji i ankieta oceny lekcji, ew. test wiedzy), mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są odpowiednio: dla szkół – tablice interaktywne o wartości 3 500,00 zł / szt. oraz dla nauczycieli –  czytniki e-book o wartości  850,00 zł/ szt.

Zobowiązania szkoły i nauczyciela:

Przystępując do akcji zarówno placówka, jak i nauczyciel zobowiązują się do:

 • Przeprowadzenia lekcji zgodnie z przesłanym scenariuszem;
 • Przekazania upominków i nagród uczniom;Przesłania potwierdzeń przeprowadzonych lekcji wraz z ankietą oceniającą przekazane materiały dydaktyczne;
 • Przeprowadzenia testu wiedzy wśród uczniów (wybrane placówki) i przesłanie wyników na adres Wykonawcy akcji edukacyjnej.

Jak się zgłosić?

Do udziału w akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III" zaproszone są szkoły ponadpodstawowe  z terenu pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Każda szkoła może przeprowadzić max. dwie Lekcje.

Przeczytaj Regulamin (PDF 341 KB) akcji edukacyjnej. Przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną jest jednoznaczne z akcepcją Regulaminu.  

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na tej stronie – rozpoczniesz klikając w pole „Zgłoś szkołę”. W terminie 3 dni od przesłania zgłoszenia online, wyślij pocztą elektroniczną na adres: kontakt@lekcjaofunduszach.pl skan dokumentów zgłoszeniowych.

UWAGA: Dokumenty te generują się automatycznie podczas rejestracji. Należy je zapisać, wydrukować, podpisać i odesłać ich skan. Do 5 dni od nadesłania dokumentów, otrzymasz pocztą elektroniczną potwierdzenie prawidłowości nadesłanego zgłoszenia. 

UWAGA: Potwierdzenie wyślemy na adres e-mail nauczyciela, wskazany podczas rejestracji, więc upewnij się, że jest poprawny.

Materiały do pobrania dla nauczycieli:

Wyścig o sukces w biznesie!

Ważne terminy

 • 2 września – 26 września 2019 r.: przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej;
 • 8 października – 30 października 2019 r.: przeprowadzenie lekcji w szkołach i przyjmowanie potwierdzeń udziału w akcji edukacyjnej;
 • 1 listopada – 30 listopada 2019 r.: przeprowadzenie konkursu i przekazanie nagród dla nauczycieli i szkół biorących udział w akcji edukacyjnej;
 • 1 października - 29 października 2019 r.: przyjmowanie zgłoszeń zespołów do rozgrywek wojewódzkich;
 • 6 grudnia 2019 r. - przeprowadzenie finału rozgrywek w Warszawie.