Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trzecia edycja akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.

Akcja skierowana była do szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie). W ramach akcji przeprowadzo 506 lekcji. Szkoły zgłaszały się poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.lekcjaofunduszach.pl. Jedna szkoła mogła wskazać maksymalnie dwie klasy, w których zrealizowane zostały lekcje.

Logo akcji

W czasie dwóch 45-minutowych lekcji młodzieży została przybliżona wiedza o Funduszach Europejskich i podstawowe zagadnienia związane z przedsiębiorczością. Nauczyciele przeprowadzili lekcje na podstawie gotowego scenariusza oraz specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych, w tym edukacjnej, ekonomicznej gry planszowej. Dla wszystkich uczniów przewidziane zostały upominki.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powierzyło zadanie realizacji akcji edukacyjnej PRownia - sztuka relacji s.c.

Materiały dydaktyczne do przeprowadzenia przez nauczyciela dwóch 45-minutowych lekcji na temat Funduszy Europejskich

 • Materiał składał się z filmu animowanego, prezentacji dotyczącej modelu bizneswoego Bussines Model Canvas, plansz do zajeć warsztatowych oraz gry planszowej, a także szczegółowego scenariusza lekcji;
 • Uczniowie biorący udział w akcji otrzymali drobne upominki;
 • Przystępująca do akcji szkoła otrzymała od Wykonawcy akcji pakiet powyższych materiałów przesyłką kurierską oraz drogą elektroniczną; 
 • Wszystkie materiały dydaktyczne są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szansa na uzyskanie dodatkowej nagrody dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz placówki, która przystąpiła do akcji

Każda szkoła, która przystąpiła do akcji i nauczyciele, którzy przeprowadzili lekcję, a także przesłali wszystkie wymagane dokumenty (potwierdzenie realizacji lekcji i ankieta oceny lekcji, ew. test wiedzy), mogli wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania były odpowiednio: dla szkół – tablice interaktywne o wartości 3 500,00 zł / szt. oraz dla nauczycieli –  czytniki e-book o wartości  850,00 zł/ szt.

Zobowiązania szkoły i nauczyciela:

Przystępując do akcji zarówno placówka, jak i nauczyciel zobowiązali się do:

 • Przeprowadzenia lekcji zgodnie z przesłanym scenariuszem;
 • Przekazania upominków i nagród uczniom;
 • Przesłania potwierdzeń przeprowadzonych lekcji wraz z ankietą oceniającą przekazane materiały dydaktyczne;
 • Przeprowadzenia testu wiedzy wśród uczniów (wybrane placówki) i przesłanie wyników na adres Wykonawcy akcji edukacyjnej.

Materiały do pobrania dla nauczycieli:

Wyścig o sukces w biznesie!

Ważne terminy

 • 2 września – 26 września 2019 r.: przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej;
 • 8 października – 30 października 2019 r.: przeprowadzenie lekcji w szkołach i przyjmowanie potwierdzeń udziału w akcji edukacyjnej;
 • 1 listopada – 30 listopada 2019 r.: przeprowadzenie konkursu i przekazanie nagród dla nauczycieli i szkół biorących udział w akcji edukacyjnej;
 • 1 października - 29 października 2019 r.: przyjmowanie zgłoszeń zespołów do rozgrywek wojewódzkich;
 • 6 grudnia 2019 r. - przeprowadzenie finału rozgrywek w Warszawie.