Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs „PROJEKT: SZKOŁA!” rozstrzygnięty!

Znamy już zwycięzców w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanym w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Nagrodzonych zostało aż 24 nauczycieli ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie! Nagrody trafią również do szkół, które reprezentują. Organizatorzy docenili wysoką wartość merytoryczną projektów oraz zaangażowanie nauczycieli w ich przygotowanie i przyznali w konkursie dodatkowo 4 wyróżnienia dla szkół.

Konkurs dotyczył opracowania pomysłu na lokalną inwestycję - w szkole lub najbliższym otoczeniu. Zadaniem nauczycieli było sprawdzenie, jakie zmiany byłyby korzystne zarówno dla uczniów, kadry dydaktycznej jak i lokalnej społeczności. Wpłynęło 58 bardzo dobrze opracowanych projektów. Wybór zwycięzców nie był łatwy.

Wiele projektów dotyczyło kwestii środowiskowych, adaptacji terenów przyszkolnych na miejsca rekreacji i rodzinnej rozrywki. Wśród zwycięzców znalazł się projekt „Rewitalizacja parku przy Zespole Placówek Oświatowych w Swatach poprzez małą retencję oraz nasadzenia w celu utrzymania bioróżnorodności”. Projekt zakłada montaż zbiorników na deszczówkę i budowę oczka wodnego spełniających rolę retencyjną dla wody opadowej zbieranej z dachu budynku szkoły. Elementem projektu jest też wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych na terenie parku. Dzięki temu teren zyskałby walory krajobrazowe, zwiększyłaby się też różnorodność biologiczna na jego obszarze.

Wśród projektów znalazły się też pomysły naukowe, jak np. „WE LOVE ❤ SCIENCE” - projekt utworzenia pracowni językowo-naukowej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Gałuszki w Przybówce, czy też pomysły związane z organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci – projekt „Planszomania, czyli Szkolny Klub Planszówek”. Część szkół dostrzegła potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wśród zwycięzców znalazł się projekt „Chcemy być z Wami” skierowany do uczniów, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą w pełni uczestniczyć w stacjonarnym nauczaniu i życiu szkoły. Celem projektu było umożliwienie podjęcia nauki w szkole osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz podwyższenie standardu przebywania na terenie szkoły uczniom chorym na cukrzycę oraz uczniom z autyzmem.

Zatem poznajmy zwycięzców!

24 nauczycieli/ek otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 700 zł (czytniki e-book) i dyplomy, zaś szkoły, które reprezentują - monitory interaktywne o wartości 8500 zł.

Uwaga! Organizatorzy konkursu przyznali jeszcze 4 wyróżnienia dla szkół – nagrody dodatkowe: 2 projektory multimedialne, tablicę multimedialną i zestaw 2 robotów do nauki programowania - Photon.

Lista nagrodzonych:

Województwo lubelskie

 1. Agnieszka Żaczek z Zespołu Placówek Oświatowych w Swatach
 2. Anna Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
 3. Bożena Rybak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym
 4. Jolanta Wasilak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białce
 5. Iwona Terlecka ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
 6. Andrzej Kania ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim

Województwo podkarpackie

 1. Anna Stec ze Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach
 2. Anna Rejman ze Szkoły Podstawowej w Sośnicy
 3. Małgorzata Tyburska-Doktór ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Gałuszki w Przybówce
 4. Teresa Sarzyńska ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni
 5. Bernadetta Jaracz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie
 6. Małgorzata Perlak ze Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

Województwo podlaskie 

 1. Anna Chańko-Kraszewska ze Szkoły Podstawowej w Obrubnikach
 2. Maria Białasz ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 3. Barbara Mazurek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie
 4. Irena Olszewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie

Województwo świętokrzyskie

 1. Anna Chmiel ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej w Dwikozach
 2. Małgorzata Stańczyk ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie
 3. Elżbieta Biskup ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich
 4. Joanna Kowalska ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie

Województwo warmińsko-mazurskie

 1. Anna Małecka ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 2. Małgorzata Zawadzka ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach
 3. Magdalena Baranowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu
 4. Katarzyna Kurek-Raszlińska ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu

Wyróżnienia

 1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiązownicy – nagroda: zestaw 2 robotów Photon
 2. Szkoła Podstawowa w Srebrnej – nagroda: projektor multimedialny
 3. Zespół Placówek Oświatowych nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Skarżysko-Kamienna – nagroda:  projektor multimedialny
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Jaśle – nagroda: tablica multimedialna