Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica (S -19)

Opis projektu

Przedmiotem Projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku od km 91+159,84 do km 94+925,84 wraz z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Realizacja Projektu obejmuje budowę: odcinka drogi wojewódzkiej nr 747, skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, dróg serwisowych, skrzyżowań z drogami serwisowymi, zatok autobusowych, ciągów pieszych i rowerowych, zjazdów publicznych, systemu odwodnienia powierzchniowego wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-retencyjnym, oświetlenia drogowego skrzyżowań wraz z zasilaniem, przepustów pod korpusem drogi wojewódzkiej, drogami serwisowymi i drogami bocznymi, budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych, rozbiórkę i budowę przepustów na istniejących rowach melioracyjnych, przełożenie i konserwację odcinka istniejącego rowu melioracyjnego, wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci infrastruktury uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, wodociągowa), która wystąpi w kolizji z budowaną drogą wojewódzką i przebudowywanymi drogami innych kategorii, wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z budowaną drogą i jej elementami, nasadzenie drzew i krzewów, budowę ekranów akustycznych, rozbiórkę istniejących elementów dróg i ulic, itp.

Wskaźnikiem produktu jest: Długość wybudowanych dróg wojewódzkich = 3,76 km.

Głównymi użytkownikami Projektu będą mieszkańcy Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, mieszkańcy województwa lubelskiego, kierowcy samochodów osobowych w ruchu tranzytowym, kierowcy zawodowi samochodów dostawczych i ciężarowych, turyści odwiedzający Lublin.

Galeria

 • droga wojewódzka Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica - rozjazdy i wiadukt

  droga wojewódzka Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica - rozjazdy i wiadukt

 • odcinek drogi wojewódzkiej z lotu ptaka

  odcinek drogi wojewódzkiej z lotu ptaka

 • odcinek drogi wojewódzkiej z rozjazdami - widokz lotu ptaka

  odcinek drogi wojewódzkiej z rozjazdami - widokz lotu ptaka

 • widziany z lotu ptaka długi odcinek drogi Nr 747

  widziany z lotu ptaka długi odcinek drogi Nr 747

 

Informacje szczegółowe

Beneficjent

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Program

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu

29 438 748,48 zł

Wkład UE

16 170 494,02 zł