Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przeprowadzenie audytu i stworzenie indywidualnej strategii wzorniczej szansą rozwoju firmy Prografix

Opis projektu

Realizacja niniejszego projektu podzielona zostanie na dwa bardzo ściśle ze sobą powiązane działania. Pierwsze działanie będzie trwało sześć tygodni i polegać będzie na przeprowadzeniu audytu wzorniczego. Drugie działanie trwało będzie dwa miesiące i obejmie opracowanie raportu (strategii wzorniczej) z przeprowadzonego audytu wzorniczego w naszej firmie. Dodatkowo zaplanowano dwa tygodnie na ewentualne korekty i uzupełnienia strategii. Łącznie działania zaplanowane przez wybranego wykonawcę zostały na cztery miesiące. Zgodnie z umową warunkową zawartą w dniu 04 października 2016 r. z firmą Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. (Wykonawca) oraz ofertą z dnia 30.09.2016 r. wszystkie działania wykonywać będą wskazani przez Wykonawcę eksperci (Eksperci wskazani w punkcie VII wniosku). Eksperci ci posiadają wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie wzornictwa. Z uzyskanych od Wykonawcy informacji w/w eksperci będą zaangażowani we wszystkie elementy projektu (tj. audyt, opracowanie pisemnej strategii oraz ewentualne jej korekty).

Galeria

 • wnętrze firmy Prografix

  wnętrze firmy Prografix

 • wnętrze firmy Prografix

  wnętrze firmy Prografix

 • wnętrze firmy - tablica informująca o projekcie

  wnętrze firmy - tablica informująca o projekcie

 • wnętrze firmy Prografix

  wnętrze firmy Prografix

Informacje szczegółowe

Beneficjent

PROGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Program

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu

81 795,00 zł

Wkład UE

56 525,00 zł