Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

Opis projektu

Gmina Lublin zrealizowała szereg inwestycji w zakresie transportu publicznego, które przyczyniły się do poprawy mobilności oraz zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego. Jednym z nich był projekt pn.: “Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”.

W ramach robót budowlanych przedłużona została ulica Muzyczna oraz wybudowany most nad rzeką Bystrzycą. Niezbędna była także budowa lub przebudowa sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej i kanalizacji sanitarnej. Nowa arteria o długości 757 metrów ma cztery pasy ruchu, a dwa skrajne zostały zarezerwowane dla pojazdów komunikacji miejskiej. Powstały obustronne chodniki i ścieżki rowerowe, a na wysokości szkoły zainstalowano sygnalizację świetlną. Wzdłuż drogi wybudowano także trakcję trolejbusową. Nowa droga skróci czas dojazdu do dworca PKP (przyszłe Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego) oraz ułatwi dotarcie do miejskiego stadionu.

Kolejną częścią projektu była inwestycja w niskoemisyjny transport miejski i poprawę jego dostępności. W ciągu ul. Jana Pawła II wybudowano nowe odcinki trakcji trolejbusowej, dzięki czemu ekologiczna sieć transportu objęła nowe obszary miasta.

Zarząd Transportu Miejskiego zakupił piętnaście nowoczesnych trolejbusów przegubowych, z dodatkowym napędem. Pojazdy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – na całej długości są niskopodłogowe, wyposażone w tzw. „przyklęk”, a przyciski oznaczone dodatkowo w alfabecie Braille’a. Ułatwienia zastosowano także na  przystankach: wyświetlacze informacji pasażerskiej mają wysoki kontrast, dostosowany do potrzeb osób niedowidzących, a na przejściach dla pieszych ułożono pas z fakturą rozpoznawalną przez osoby niewidome.  

Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie mobilności mieszkańców, a tym samym na poprawę dostępu do rynków pracy, nauki i usług. W dalszej perspektywie może to mieć także wpływ na ożywienie przedsiębiorczości w regionie. Niewątpliwym plusem jest poprawa jakości świadczonych przez miasto usług transportu zbiorowego.

Galeria

  • nowa ulica o świcie

    nowa ulica o świcie

  • nowa ulica z infrastrukturą

    nowa ulica z infrastrukturą

  • most i nowa nawierzchnia ulicy

    most i nowa nawierzchnia ulicy

Informacje szczegółowe

Beneficjent

GMINA LUBLIN

Program

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu

87 929 157,19 zł

Wkład UE

65 339 617,17 zł