Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rzecznik Funduszy Europejskich

Funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich dla krajowych programów współfinansowanych ze środków europejskich pełni Pan Tomasz Kot. 

Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji usprawnień, a także sygnalizowania utrudnień związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach krajowych programów operacyjnych w ramach obydwu perspektyw finansowych:

2014-2020

Infrastruktura i Środowisko
Wiedza Edukacja Rozwój
Inteligentny Rozwój
Polska Wchodnia
Polska Cyfrowa
Pomoc Techniczna

2021-2027

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

Raporty z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

Czym zajmuje się Rzecznik?

 1. przyjmowaniem i analizowaniem zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji programu operacyjnego oraz udzielaniem wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń;
 2. dokonywaniem przeglądów procedur stosowanych w danym programie operacyjnym;
 3. formułowaniem propozycji usprawnień dla instytucji. 

Kto może przekazać zgłoszenie?

 • Wnioskodawcy i beneficjenci krajowych programów operacyjnych,
 • Osoby zainteresowane tematyką funduszową.

Jak dokonać zgłoszenia?

 1. telefonicznie:
  - (22) 273 79 17
  - (22) 273 74 28
  - (22) 273 84 52 
 2. pisemnie na adres:
  Rzecznik Funduszy Europejskich
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  ul. Wspólna 2/4,
  00-926 Warszawa 
 3. elektronicznie na adres e-mail: rzecznikfe@mfipr.gov.pl lub poprzez wypełnienie formularza 
 4. osobiście (po wcześniejszym umówieniu spotkania)

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią Rzecznikowi sprawne rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

Przede wszystkim należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • dane do kontaktu,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Uwaga

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czym nie może zająć się Rzecznik?

Kompetencje Rzecznika Funduszy Europejskich nie obejmują między innymi:

 1. prowadzenia postępowań administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 2. prowadzenia postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej (procedura odwoławcza);
 3. rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 4. udzielania porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

Uwaga

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Rzecznicy w poszczególnych województwach

Instytucje Zarządzające każdym regionalnym programem operacyjnym także powołały Rzeczników Funduszy Europejskich.

 Zachęcamy do odwiedzenia stron Rzeczników w poszczególnych województwach:

Przyjazne Fundusze Europejskie - zgłoś swój pomysł

Masz pomysł, jak usprawnić działanie Funduszy Europejskich w Twojej okolicy, mieście i w naszym kraju? Zależy Ci na prostszym systemie pozyskiwania środków europejskich oraz na efektywnej realizacji projektów? Chcesz przekazać sugestie jak tworzyć nowe rozwiązania bardziej przyjazne dla wnioskodawców i beneficjentów?

Zgłoś swój pomysł

Wejdź na stronę www.glosbeneficjenta.gov.pl i podziel się z nami swoim pomysłem.

 Czekamy na Twoje propozycje!