Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kryteria oceny projektów

Każdy wniosek o dotację przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Programu Polska Wschodnia. Dowiedz się, co jest sprawdzane na poszczególnych etapach i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik. Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu. Sprawdź kryteria, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w programie, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Najczęściej polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem (lub Instytucję Pośredniczącą, jeśli powierzy jej takie zadanie w drodze porozumienia). Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega wykonalność i realność założeń projektu.

Kryteria dla działań w Programie

Kryteria wyboru projektów dla działań w Programie Polska Wschodnia
Lp.Nazwa Działania/ PoddziałaniaZestawienie kryteriów
1 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Kryteria wyboru projektów (PDF 632 KB)
2 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Kryteria wyboru projektów (PDF 188 KB)
3

1.2 Internacjonalizacja MŚP

Kryteria wyboru projektów  (PDF 169 KB)

4 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Kryteria wyboru projektów (PDF 349 KB)
5 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Kryteria wyboru projektów (PDF 168 KB)
6

1.4 Wzór na konkurencję (etap I)

1.4 Wzór na konkurencję (etap II)

Kryteria wyboru projektów (PDF 637 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 518 KB)

7 2.1 Zrównoważony transport miejski Kryteria wyboru projektów   (PDF 481 KB)
8 2.2 Infrastruktura drogowa Kryteria wyboru projektów (PDF 103 KB)
9

3.1 Infrastruktura kolejowa

3.1 Infrastruktura kolejowa (prace przygotowawcze)

Kryteria wyboru projektów  (PDF 477 KB)

Kryteria wyboru projektów - prace przygotowawcze  (PDF 245 KB)

10 4.1 Wsparcie procesu wdrażania i promocja Programu Kryteria wyboru projektów (PDF 50 KB)