Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Jednym z nich jest program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Wysłuchanie publiczne w sprawie FEPW odbyło się 29 kwietnia. Uczestniczyła w nim Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Na zdjęciu wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

"To trzecia edycja ponadregionalnego programu, który wspiera inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski Wschodniej, realizowane w różnych obszarach: od przedsiębiorczości, przez transport, klimat, po kulturę i turystykę" – mówiła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

 7 kwietnia rozpoczęły się wysłuchania publiczne dotyczące Umowy Partnerstwa. To najważniejszy dokumenty określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 72,2 miliarda euro na politykę spójności i 3,8 miliarda euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednym z programów finansowanych w ramach polityki spójności będzie program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

"Do konsultacji społecznych zaprosiliśmy blisko 160 podmiotów: instytucje, samorządy, partnerów gospodarczych i społecznych. Dostaliśmy ponad 400 uwag do projektu. Analizujemy wszystkie spostrzeżenia i opinie, ponieważ każdy głos jest dla nas ważny" - dodała wiceminister.

Wsparcie dla Polski Wschodniej

Do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie budżetowej UE dołączy do nich również województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów – czyli region statystyczny mazowiecki regionalny.

W puli FEPW jest 11,4 miliarda złotych. Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kultura, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogły też liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

Czym są wysłuchania?

Podczas wysłuchań przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt Umowy Partnerstwa i programów przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), usłyszą opinie dotyczące tych dokumentów. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.

Harmonogram wysłuchań

Terminy wysłuchań w sprawie poszczególnych programów są ustalane. Na najbliższe tygodnie zaplanowano konsultacje programów Pomoc Techniczna za Funduszy Europejskich (30 kwietnia) oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (13 maja).

Więcej informacji na stronie https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/