Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 dla Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej

Roztocze, zwane też polską Toskanią, to kraina leżącą w województwie lubelskim i podkarpackim. Jej wschodni kraniec obejmuje Ziemię Lubaczowską i kończy się na Ukrainie. Rozwój społeczno-gospodarczy tego regionu przy wsparciu funduszy z nowej perspektywy unijnej był tematem spotkania samorządowców w Lubaczowie. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas wystąpienia

"To trzecia edycja ponadregionalnego programu, który wspiera inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski Wschodniej, co stanowi wyraz konsekwentnego podejścia do wsparcia najsłabiej rozwiniętej części kraju."- wyjaśniła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Głównym celem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Cele szczegółowe programu to wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz atrakcyjności osadniczej miast. Zamierzeniem FEPW jest również podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu, zwiększenie dostępności transportowej makroregionu oraz wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju. Obok prezentacji założeń nowego programu dla makroregionu Polski Wschodniej, Jarosińska-Jedynak poruszyła także wątek roli współpracy w realizacji programów nowej perspektywy polityki spójności UE.

Wiceminister przypomniała, że jednym z aktualnych wyzwań, zapisanym zarówno w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, jest wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

"Znaczenie samorządu terytorialnego i współpracy wzrasta w czasach kryzysu, a konsekwencje pandemii oraz obecna sytuacja – wojna w Ukrainie – pokazuje siłę i rolę samorządów w tworzeniu bezpiecznych warunków dla życia i pracy mieszkańców oraz bezwarunkowe angażowanie się w pomoc uchodźcom." - zaznaczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej podkreśliła siłę współpracy i dodała, że zależy nam na budowaniu partnerstwa dla realizacji kluczowych wyzwań rozwojowych przez samorządy.

"Ważna jest także współpraca ministerstwa z samorządami. Dlatego w najbliższym czasie planujemy kontynuację projektu Centrum Wsparcia Doradczego pod nazwą CWD Plus i rozszerzenie doradztwa strategicznego o kolejne partnerstwa samorządów lokalnych z obszarów strategicznej interwencji." – zapowiedziała wiceminister

Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski Wschodniej poprawia się dzięki wysiłkowi przedsiębiorców i samorządów oraz środkom unijnym. Tylko w latach 2007-2013 środki z polityki spójności pozwoliły regionom Polski Wschodniej nadrobić około 1/5 dystansu rozwojowego w relacji do Unii Europejskiej. Ten pozytywny trend rozwojowy należy podtrzymać i wzmocnić poprzez kontynuację wsparcia w  formule ponadregionalnej interwencji. Z tego względu celem głównym programu jest utrwalenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki oraz jakości życia w Polsce Wschodniej.