Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kierunek: rynki zagraniczne. Wsparcie eksportu w Programie Polska Wschodnia

"Fundusze z Programu Polska Wschodnia pomogą przedsiębiorcom zdobywać rynki zagraniczne. Mamy na to 115 mln euro" – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas spotkania z przedsiębiorcami z Polski Wschodniej.

Środki będą dostępne w działaniu 1.2 Programu Polska Wschodnia (PO PW) „Internacjonalizacja MŚP”. Nowy instrument powstał w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia skali eksportu z Polski Wschodniej.

"Stworzyliśmy uniwersalne i niezwykle elastyczne narzędzie, skierowane do przedsiębiorców rozumiejących wyzwania, które stawia przed biznesem funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie " - podkreśliła wiceminister Wendel.

Uczestnicy spotkania. Głos zabiera wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Małe i średnie firmy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogły ubiegać się o środki dwuetapowo. W pierwszym etapie fundusze trafią na doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa, które chce wyjść ze swoją działalnością poza granice Polski. Na ten cel będzie można pozyskać maksymalnie 50 tys. zł. Usługi doradcze mogą obejmować:

 • analizę możliwości eksportowych,wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów ,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najlepszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.).

W drugim etapie firmy będą mogły pozyskać maksymalnie 500 tys. zł na wdrożenie opracowanego modelu biznesowego. Drugi etap obejmuje m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego,
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych,
 • wsparcie dla MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych.

Pierwszy nabór wniosków zostanie przeprowadzony w I kwartale 2016 r.

Podczas spotkania podsumowano także dotychczasowe efekty Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, który został dofinansowany kwotą ok. 100 mln zł ze środków unijnych na lata 2007-2013. W projekcie wzięło udział ponad 2 tys. firm i samorządów, którzy uczestniczyli w 187 wydarzeniach promocyjnych o charakterze międzynarodowym (targach, misjach, konferencjach, forach gospodarczych).

W badaniu ankietowym przeprowadzonym w marcu 2015 r. przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych firmy, które skorzystały ze wsparcia w ramach programu, zadeklarowały m.in.:

 • zawarcie 970 kontraktów na łączną kwotę 407,29 mln zł,
 • średni wzrost eksportu o 45 proc.,
 • średni wzrost sprzedaży o 20 proc.,
 • średni wzrost produkcji o 17 proc.,
 • zatrudnienie blisko pół tysiąca nowych pracowników (większość z nich to mieszkańcy Polski Wschodniej),
 • inwestycje okołokontraktowe (w nowy sprzęt do realizacji kontraktów, nową fabrykę, rozwój zakładu, np. nowe linie i hale produkcyjne) w wysokości około 70 mln zł.

Najwięcej kontaktów handlowych i kontraktów nawiązały przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, następnie z branży technologii informatycznych i komunikacyjnych, przemysłu morskiego oraz sektora meblowego i lotniczego.

W 2014 roku zanotowano rekordową, największą liczbę - 27 - projektów inwestycyjnych w Polsce Wschodniej. W okresie 2003-2014 na terenie Polski Wschodniej ulokowano 227 takich projektów o wartości 7,24 mld euro, które stworzyły ponad 51 tys. miejsc pracy.

Spotkanie odbyło się 30 czerwca 2015 r. w Warszawie.