Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Koleją do Olsztyna będzie szybciej

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny „duży projekt” kolejowy. To linia nr 216 – odcinek Działdowo - Olsztyn. Na modernizację i przebudowę linii Program Polska Wschodnia przeznacza aż 362,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)! Wartość całej inwestycji to blisko 527 mln zł! Prace są już bardzo zaawansowane - budowa przekroczyła półmetek.

Inwestycje kolejowe to jeden z priorytetów Programu Polska Wschodnia. Do 2021 r. z programu dofinansujemy przebudowę ponad 540 km linii kolejowych i 10 dworców w 5 wschodnich województwach. Łączna wartość realizowanych projektów to aż 1 597 mln zł z EFRR! Każdy oddawany odcinek to kolejne udogodnienia dla biznesu, mieszkańców i poprawa dostępności transportowej całego makroregionu.

Konduktorze łaskawy zabierz nas do Warszawy

Dzięki modernizacji linii nr 216 z Olsztyna do stolicy dojedziemy szybciej. Dodatkowe przystanki w Olsztynie rozwiną miejskie przewozy kolejowe. Skorzystają także mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności z miejscowości położonych wzdłuż linii i ich okolic.

Inwestycja poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. Wzrośnie także dopuszczalna prędkość pociągów pasażerskich do 100 – 140 km/h. To właśnie dzięki tym rozwiązaniom pasażerowie będą mogli skorzystać z szybszych połączeń. Szybciej pojadą także pociągi towarowe – będą mogły rozwinąć prędkość do 80 k/h.

Prace na linii kolejowej 216 to nie tylko szybsze połączenia, ale także przebudowa elementów infrastruktury. Powstaną nowoczesne stacje i przystanki, które będą wyposażone w elementy małej architektury tj. w szerokie wiaty, wygodne ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Oprócz tego, wszystko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstaną ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących, a dla ułatwienia poruszania się osobom o ograniczonej mobilności i rodzinom z małymi dziećmi na peronach zostaną zainstalowane windy lub pochylnie. Projekty dostępne – zawsze na plus dla korzystających.

Dworzec kolejowy Olsztyn Zachodni

W połowie drogi

W październiku 2018 r. zakończył się I. etap inwestycji - na odcinku 30 km między Olsztynem a Olsztynkiem wznowiono normalny ruch pociągów. Na stacjach i przystankach, m.in. Olsztyn Zachodni, Gągławki, Stawiguda, Gryźliny, Olsztynek są już nowe i wyższe perony. Zmodernizowane zostały wiadukty, przepusty, i przejazdy kolejowe.

Dworzec Olsztyn Zachodni przeszedł już pełną metamorfozę z uwzględnieniem potrzeb rowerzystów, tj. pod zadaszeniem dworca przygotowano stojaki na rowery oraz samoobsługową stację napraw, która pozostaje do dyspozycji rowerzystów 24h na dobę. Przystanki takie jak Dworzec Olsztyn Dajtki to udogodnienie dla mieszkańców osiedla Dajtki i miasteczka studenckiego w Kortowie, przyczyniający się do lepszego skomunikowania Olsztyna z gminami od południowej i zachodniej strony miasta. Olsztyn Śródmieście ma być zlokalizowany przy ul. 1 Maja i stać się rozwiązaniem dla podróżujących przesiadających się z pociągu do komunikacji miejskiej np. na tramwaj i tych którzy chcą dostać się do Centrum np. pracujących w śródmieściu. Ułatwi to podróżowanie również mieszkańcom Zatorza, którzy teraz muszą pokonywać duże odległości do dworca głównego w Olsztynie.

Od października 2018 r. trwają prace w ramach II. etapu na odc. Olsztynek – Działdowo. W styczniu zakończono wymianę torów i przebudowę peronów na 20-km odcinku Działdowo – Nidzica. Kolejnym etapem jest rozpoczęcie robót na odcinku z Nidzicy do Olsztynka. W sumie między Olsztynem a Działdowem położono już ok. 50 km nowego toru.

Olsztyn Dajtki fot. Justyna Trzeska

Wschodnia Magistrala Kolejowa

Projekty kolejowe Programu Polski Wschodniej należą do tzw. Wschodniej Magistrali Kolejowej – bezpośredniego powiązania kolejowego stolic województw Polski Wschodniej. Magistralę tworzy ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce. Inwestycja finansowana jest z kilku źródeł. Są to: instrument „Łącząc Europę” (CEF), środki krajowe oraz programy współfinansowane ze środków UE: oprócz Programu Polska Wschodnia (8 projektów), Program Infrastruktura i Środowisko (4 projekty) i Regionalne Programy Operacyjne (2 projekty). Łączna wartość wszystkich inwestycji przekroczy 6,5 mld zł.

Koleje rozwijają Polskę Wschodnią

Korzyści płynących z projektów jest wiele. Przede wszystkim dzięki rozbudowie i unowocześnieniu infrastruktury kolejowej zwiększają się korzyści dla biznesu. Skrócenie czasu podróży oznacza bardziej opłacalny i efektywny przewóz towarów. To przyczynia się do rozwoju gospodarczego i wzrostu atrakcyjności regionów. Spójna i dobrze rozwinięta sieć kolejowa staje się impulsem do powstawania szybkich międzyregionalnych połączeń na trasach w ciągach północ – południe, np. Białystok – Kraków (Rzeszów) przez Lublin lub Olsztyn – Przemyśl, jak również połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi, np. między Białymstokiem a Lublinem i Rzeszowem. Dobra komunikacja sprzyja biznesowi.

Kolej to także szereg ułatwień dla mieszkańców poszczególnych województw, jak i całej Polski Wschodniej: to łatwiejszy dojazd – na przykład do pracy czy szkoły. Pięknieją dworce i perony - nowoczesne stacje i przystanki wyposażone w elementy małej architektury tj. w szerokie wiaty, wygodne ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne, to wszystko dla komfortu podróżnych. Dzięki inwestycjom Programu Polska Wschodnia zwiększa się jakości obsługi pasażerów, ożywia regionalny i międzyregionalny ruch kolejowy.

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.