Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Laureaci konkursu „PROJEKT: SZKOŁA!”

Znamy już wyniki konkursu „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanego w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. Nagrody otrzyma aż 37 autorów najciekawszych pomysłów oraz szkoły, które reprezentują.

Konkurs dotyczył opracowania pomysłu na lokalną inwestycję - w szkole lub najbliższym otoczeniu. Zespoły uczniów wraz z nauczycielami wskazywały zmiany, jakie byłyby korzystne dla lokalnej społeczności. Do oceny wpłynęło łącznie 131 prac konkursowych. Oceniano je w dwóch kategoriach wiekowych - oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Logo Lekcja o Funduszach Europejskich

W tegorocznej edycji nauczyciele w zgłaszanych pomysłach dostrzegli dużą potrzebę integracji uczniów, wspólnego, kreatywnego spędzania czasu, a także tworzenia miejsc relaksu na terenie szkół. Wśród zwycięzców znalazł się między innymi projekt III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach, w którym zaplanowano budowę pierwszego w mieście pola do gry w minigolfa, wraz z infrastrukturą i aranżacją zieleni. Wśród nagrodzony prac znalazły się też projekty związane ze szkoleniami rozwijającymi kreatywne i techniczne kompetencje uczniów, np. projekt zakładający przeprowadzenie kursu „Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy i programowanie robotów” zgłoszony przez zespół z  II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Wśród nagrodzonych prac znalazły się też projekty społeczne, w których dostrzeżono konieczność wspierania osób ze szczególnymi potrzebami. Taki pomysł  przedstawił między innymi zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem, który w projekcie pn. „Społeczny Klub Kreatywnego Fryzjera  EF E KT" zaplanował świadczenie bezpłatnych usług fryzjerskich dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami,  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zwycięskie szkoły otrzymają monitory interaktywne o wartości 8500 zł, zaś nauczyciele, którzy zgłosili projekty – tablety o wartości 700 zł i dyplomy.

Nagrody otrzymują:

Szkoły podstawowe - „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”

Województwo mazowieckie (region mazowiecki regionalny)       

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Nazwa projektu:  „Park rekreacyjno-sportowy KOSÓWLANDIA to nowoczesna inwestycja w otoczeniu Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim"       

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów w Chotyni

Nazwa projektu: „Klub Młodego Astronoma Astrotalenciaki"       

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wąsewie

Nazwa projektu: „Pump&Ride - Budowa Placu typu Pump Track z oświetleniem solarnym”       

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Brandta w Orońsku

Nazwa projektu: „Mała retencja – wielkie korzyści.” Kompleksowe wykorzystanie wód opadowych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Brandta w Orońsku"        

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Głoskowie

Nazwa projektu: „Ocalić od zapomnienia. Program zajęć dla dzieci - edukacja regionalna”       

6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa projektu: „Szkoła przyjazna wszystkim”

7. Szkoła Podstawowa w Teodorowie

Nazwa projektu: „Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna Chodź do lasu!"

Szkoły  ponadpodstawowe - „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”

Województwo lubelskie 

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu

Nazwa projektu: „Plac manewrowy do nauki jazdy kategorii B i T w ZSP nr 5 w Zamościu”      

2. Zespół Szkół w Janowie Lubelskim

Nazwa projektu: „Strefa relaksu w Witosie”      

3. Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

Nazwa projektu: „Projekt UKRAINA – integracja na siódemkę”      

4. Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie

Nazwa projektu: „Czas na relaks”      

5. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

Nazwa projektu: „Wkręć się w historię”- stworzenie wypożyczalni rowerów, edukacyjnej ścieżki rowerowej po Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym dla dzieci, młodzieży oraz uczniów obcokrajowców (w tym uchodźców z Ukrainy)"      

6. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Nazwa projektu: „Wiedza pierwszym stopniem do sukcesu. Własna firma - jak sprawić aby strach miał mniejsze oczy.”      

7. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

Nazwa projektu: „Kopernik też byłby na TAK” - Rewitalizacja Pracowni Fizycznej"

Województwo świętokrzyskie        

8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie

Nazwa projektu: „W szachy graj, bądź naj...!”      

9. Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczy

Nazwa projektu: „Zielona klasa pod chmurką"      

10. III Liceum ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach

Nazwa projektu: „Mini Golf w III LO”      

11. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju

Nazwa projektu: „Pola do popisu”      

12. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

Nazwa projektu: „Level up – green school” 

Województwo podlaskie       

13. Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

Nazwa projektu: "Społeczny Klub Kreatywnego Fryzjera  "EF E KT"      

14. Branżowa Szkoła Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu

Nazwa projektu: „Ogród sensoryczny na rozległym łąkowo-leśnym terenie przylegającym do szkoły”         

15. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Nazwa projektu: „Przyjazny komputer " - kreatywny kurs podstaw obsługi komputera i smartfonu (iPhonu) z wykorzystaniem Internetu w sprawach dnia codziennego"       

16. Augustowskie Centrum Edukacyjne

Nazwa projektu: „Ogródek ekologiczno-edukacyjny w Augustowskim Centrum Edukacyjnym położony w centrum placu szkolnego przy pomniku Patrona - Zdobywcom Monte Cassino w rocznicę bitwy"       

17. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży

Nazwa projektu: „Hej ho, tu głos II LO”      

18. Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

Nazwa projektu: „Szkolna Wielo-kultura”      

19. II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Nazwa projektu: „Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów II LO z BJN w Bielsku Podlaskim w oparciu o kurs „Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy” i programowanie robotów w IoE”

Województwo warmińsko-mazurskie          

20. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie

Nazwa projektu: „Serwis komputerowy w ZSZ nr1 w Działdowie”      

21. Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu

Nazwa projektu: „Planszówki z ZSM”        

22. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

Nazwa projektu: „Ogród Czytelniczy”

Województwo podkarpackie       

23. XII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Nazwa projektu: „Poli-Sensor Room”       

24. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu

Nazwa projektu: „Małe Kino"      

25. Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

Nazwa projektu: „Kucharze i cukiernicy z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. bliżej rynku pracy”

Województwo mazowieckie        

26. Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

Nazwa projektu: "Kurpiowska Puszcza Zielona"       

27. Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

Nazwa projektu: „Chill out zone – strefa relaksu, przyjaznej atmosfery i aktywności artystycznej”      

28. Branżowa Szkoła I Stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu

Nazwa projektu: „Eko „Korczak" edukuje, przyrodę lokalną ratuje!”      

29. Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie

Nazwa projektu: „Bądź EKO - jak mławski EKOnomik"      

30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W. Sikorskiego  w Siedlcach      

Nazwa projektu: e-Boisko