Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe inwestycje transportowe w Polsce Wschodniej z unijnym dofinansowaniem

Dzięki blisko 480 mln zł z Programu Polska Wschodnia (PO PW) PKP PKL SA przeprowadzi prace na liniach kolejowych 68 i 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, a Olsztyn rozwinie ekologiczny transport miejski. Umowy o dofinansowanie inwestycji zostały podpisane 14 grudnia br. między CUPT a PKP PLK SA oraz PARP z miastem Olsztyn. W wydarzeniu wzięli udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak.

Premier, ministrowie, beneficjenci

Autor: B. Kosiński, MR

"Ubiegłe miesiące poświęciliśmy intensywnym pracom nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dziś pokazujemy kolejne inwestycje, które służą jej realizacji. Podpisana dziś umowa to jeden z elementów Magistrali Wschodniej – wartego 6,5 mld zł ciągu linii kolejowych, które połączą ze sobą nie tylko stolice 5 województw Polski Wschodniej, ale także rynki zbytu i pracy. Zarówno wewnątrz makroregionu jak i w jego relacjach krajowych i europejskich" – podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki.  
" Druga z dzisiejszych inwestycji dopełni rozwój ekologicznego transportu miejskiego w Olsztynie, dzięki czemu poprawi się nie tylko komfort podróżowania ale i stan środowiska w mieście "– dodał.
" Instrumenty wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mają wprowadzić naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju. Chcemy wzmocnić jej konkurencyjność i innowacyjność. Nie uczynimy tego bez dobrze funkcjonującej w regionach infrastruktury, która poprawia bezpieczeństwo mieszkańców i jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców"– powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
"Przeznaczyliśmy prawie 1,25 mld euro z Programu Polska Wschodnia na rozwój infrastruktury kolejowej, drogowej
i ekologicznego transportu miejskiego. Dzisiejsze zawarcie umów oznacza, że w pełni uruchomiliśmy wszystkie działania Programu" – zaznaczył wiceszef resortu Adam Hamryszczak.  

Ministrowie i strony podpisujące umowę

330 mln euro na inwestycje kolejowe

Kolej jest nowym, w porównaniu do poprzedniego programu dla Polski Wschodniej, obszarem wsparcia. Na inwestycje w tym sektorze przeznaczono w PO PW 330 mln euro ze środków UE. Fundusze zostaną zainwestowane w modernizację Magistrali Wschodniej, czyli linii kolejowych łączących miasta wojewódzkie Polski Wschodniej – Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce.

PO PW dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury liniowej, jak również inwestycje w infrastrukturę punktową (m.in. obiekty obsługi podróżnych, takie jak dworce, przystanki, wiaty, kładki dla pieszych). Projekty obejmą także rozwój systemów sterowania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej.

Zainwestowane środki zwiększą dostęp do rynków pracy, poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a przewozy towarowe będą bardziej efektywne i opłacalne. Projekty pozytywnie wpłyną również na jakość środowiska.

"Projekt na elektryfikację trasy Lublin – Stalowa Wola za prawie pół - miliarda zł jest jednym z ośmiu i największym
z kolejowych projektów Programu Polska Wschodnia. Jego realizacja oznacza lepsze podróże dla pasażerów
i zapewnienie dobrego transportu towarów m.in. pociągów towarowych (węglowych) z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec. W 2017 r. rozpoczniemy prace renowacyjne, a już
w 2020 r. będziemy korzystać z ich efektów " – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA. 

Podpisanie umowy

Autor: B. Kosiński, MR 

Inwestycje w zrównoważony transport miejski

Podobnie, jak w ubiegłych latach, fundusze z ponadregionalnego programu dla Polski Wschodniej przeznaczone są na rozwój transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i otaczających je obszarach. Nowym inwestycjom PO PW, na które przeznaczono łącznie 440 mln euro, towarzyszy bardziej kompleksowe podejście.

"Koncentrujemy się na znacznie szerszym oddziaływaniu projektów rozwijających transport miejski. Rozpatrujemy je nie tylko przez pryzmat inwestycji w infrastrukturę, ale też m.in. przez poprawę poziomu życia mieszkańców i jakości środowiska. Patrzymy na transport publiczny jako na ważny czynnik miastotwórczy, mający bardzo duży wpływ na jego społeczno-gospodarczą atrakcyjność"– wyjaśnił wiceminister Adam Hamryszczak.

Inwestycje Programu Polska Wschodnia w transport miejski na obszarze stolic województw i ich otoczeniu sprawią, będzie bardziej ekologiczny, lepiej przystosowany do potrzeb, a tym samym bardziej atrakcyjny dla wszystkich użytkowników. Lepiej uporządkowana przestrzeń miejska ułatwi poruszanie się po niej, wykorzystując różne form transportu – rowery, autobusy, tramwaje, trolejbusy, a także komunikację dalekobieżną.
Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie możliwości narzędzi informatycznych (ITS – systemy sterowania ruchem, informacja pasażerska, e-bilety).

"Olsztyn aspiruje do miana nowoczesnej aglomeracji. Jest ważnym ośrodkiem ekonomicznym, akademickim oraz kulturalnym północno-wschodniej Polski. Dotychczasowa współpraca miasta z PARP pozwoliła przywrócić mieszkańcom komunikację tramwajową. Realizacja kolejnej umowy zwiększy komfort korzystania z transportu publicznego, pozwoli skrócić czas podróży i poprawi bezpieczeństwo ruchu" - zaznaczył zastępca prezesa PARP Marcin Szyguła.

 Informacja prasowa (PDF 328 KB)