Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Noworoczne oferty dla przedsiębiorców

Początek roku to czas nowych możliwości, planów do zrealizowania oraz wyzwań do podjęcia. W realizacji zamierzeń na nowy rok pomogą Fundusze Europejskie. W styczniu oferta naborowa obejmuje: 17 naborów w programach krajowych i 29 naborów w programach regionalnych, w tym 15 nowych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o środki unijne na prace badawczo-rozwojowe, projekty z obszaru zdrowia czy inwestycje związane z ochroną środowiska.

Zapoznaj się ze styczniowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Innowacje

Żarówka

Vegańskie lody? Samochód wspierany przez sztuczną inteligencję? Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. 

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Badania i rozwój

Naczynia laboratoryjne

Lubimy czuć komfort termiczny, pomaga nam to właściwie funkcjonować: w lecie schładzamy pomieszczenia, natomiast zimą ogrzewamy. Nowoczesne systemy grzewcze powinny być wydajne, ekonomiczne, oraz proekologiczne, emitujące jak najmniejszą ilość szkodliwych substancji do atmosfery. Skonstruowanie takiej pompy cieplnej, która spełniałaby wszystkie wymagania nie jest proste, ale warto poszukiwać nowych rozwiązań. Pomagają w tym FE, wspierając prace badawczo – rozwojowe poświęcone opracowaniu zmodernizowanych konstrukcji i rozwiązań technologicznych urządzeń grzewczych.

Więcej informacji o konkursie na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy mogą uzyskać również wsparcie w Regionalnym Programie Województwa Podkarpackiego. Chodzi o projekty, które obejmują:

  • opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
  • prace przedwdrożeniowe tj. działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac w działalności gospodarczej tj. doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować oraz
  • inwestycje niezbędne do urynkowienia ww. innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) będącego wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu na komponent badawczy wynosi 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich i 25% dla dużych firm.

Na komponent wdrożeniowy jest to odpowiednio 70% dofinansowania dla mikro i małych firm, a dla średnich przedsiębiorstw - 60%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 200 000 zł.

Dodatkowe informacje na stronie Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

Ochrona środowiska

Liście

Wiatr, biomasa, biogaz, woda, energia słoneczna lub geotermalna to wszystko odnawialne źródła energii. Warto w nie inwestować, ponieważ są bardziej przyjazne dla środowiska, a co za tym idzie również dla nas samych.

Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii – nadal mają szansę przyczynić się do poprawy warunków życia na Śląsku.

Środki unijne przyznawane są na projekty zakładające budowę lub przebudowę jednostek wytwarzających  energię z odnawialnych źródeł z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, na terenie województwa śląskiego. 

Więcej informacji o konkursie na stronie Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego, realizujące zadania w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, związane z prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów, mogą składać wnioski o ich rozbudowę lub modernizację. Częścią projektów mogą być działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów.

Zainteresowani?

Wszystkie informacje dostępne w ogłoszonym konkursie na stronie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zdrowie

Krzyżyk

Podmioty lecznicze, które wykonują na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych albo są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, mogą ubiegać się w swoim programie regionalnym, o wsparcie na tworzenie ośrodków opieki pozaszpitalnej. Konkurs trwa jeszcze do 24 stycznia.

Elementem uzupełniającym projektów może być przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 550 000 zł, w tym 5 100 000 zł ze środków Unii Europejskiej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły na stronie Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków". W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!