Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Początek lata to czas wakacyjnych przygód, ale nie tylko… Zaplanuj też swoją przygodę z Funduszami Europejskimi!

Warto zaplanować nie tylko nadchodzący urlop, ale również zastanowić się, która z dostępnych ofert wsparcia z Funduszy Europejskich jest dla Ciebie.

O dofinansowanie unijne cały czas można się starać. W czerwcu rusza 47 nowych naborów (6 z Krajowych Programów, 39 z Regionalnych Programów oraz 2 z Europejskiej Współpracy Terytorialnej). Niezmiennie szeroka oferta kierowana jest do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się również uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. 

Aktualnie oferta obejmuje łącznie 34 nabory z programów ogólnopolskich, 100 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź czerwcowe konkursy i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

fiolki i naczynia laboratoryjne

Cała naprzód! W czerwcu dofinansowanie z FE mogą dostać przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w badania i rozwój projektów poświęconych szeroko rozumianej żegludze. Od procesu projektowania i eksploatacji jednostek pływających, aż po opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii wspierających działalność stoczniową.

Więcej informacji o konkursie

Innowacje

żarówka

Wyróżnij się! Co sprawia, że na Twój produkt czy usługa jest wybierana przez kupujących spośród tysiąca innych podobnych ofert? Design oczywiście!

Zmiany, polegające na modernizacji wzornictwa, przynoszą przedsiębiorcom istotne korzyści. Dzięki nim produkty i usługi stają się nie tylko bardziej efektywne, skrojone na miarę potrzeb, czy przyciągające wzrok swoją nowoczesną formą, ale przede wszystkim znacząco podnoszą konkurencyjność rynkową firmy.

Teraz możliwość na rozwój dzięki wzornictwu mają przedsiębiorcy z Polski Wschodniej.

Więcej informacji o konkursie

Energetyka

wiatrak

Do 28 czerwca masz jeszcze czas, żeby wprowadzić oszczędności w zużyciu energii! Aby być przyjaznym dla środowiska i dodatkowo w przyszłości zaoszczędzić na wydatkach można pozyskać fundusze na:

 • przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowę przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 • budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji;
 • budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. 

Więcej szczegółów:

Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe

Nauka i edukacja 

książka

W dzisiejszym świecie, prawie wszystko co nas interesuje możemy odszukać w formie cyfrowej na ekranach naszych komputerów. Digitalizacja polega na przekształceniu treści analogowej na cyfrową, a służy przede wszystkim zabezpieczeniu cennych zbiorów archiwalnych, a następnie udostępnianiu dokumentów online.

Program Polska Cyfrowa wspiera te procesy. Obecnie można składać wnioski w dwóch konkursach poświęconych cyfrowemu udostępnianiu zasobów nauki oraz informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych.

Więcej informacji o konkursach:

Podmioty ekonomii społecznej

trzy postacie, dwa stosy monet

Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej jest swoistą hybrydą: funkcjonuje na pograniczu sektora prywatnego i publicznego, łącząc w swej działalności cele społeczne i ekonomiczne. Między innymi pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem wrócić na rynek pracy. Niezwykle ważne jest zapewnienie osobom oraz podmiotom zajmującym się ekonomią społeczną odpowiedniego wsparcia i wiedzy.

Kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą teraz otrzymać taką pomoc.

Więcej informacji o konkursie

Przedsiębiorcy, instytucje ochrony zdrowia  

Zdrowie

krzyżyk

Nim rozpoczniemy letnie urlopy warto zadbać o zdrowie i kondycję. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza konkurs w obszarze zdrowia.

Przedsiębiorcy i instytucje ochrony zdrowia mogą wystąpić o dofinansowanie na wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami tj. Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022.

Więcej informacji o konkursie

Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa/urzędy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, inne 

Rewitalizacja

Ikona ilustrująca rewitalizację

Z letniej aury milej jest korzystać w zadbanym otoczeniu. W Programie Województwa Kujawsko-Pomorskiego rusza konkurs w sektorze rewitalizacji. Program oferuje nabór, dzięki któremu możliwe stanie się zagospodarowanie przestrzeni miejskich, modernizacja, przebudowa i remonty budynków, obiektów i przyległego otoczenia, również przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru, a także prace związane z remontem części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i rozbudową podstawowej infrastruktury komunalnej.

Więcej informacji o konkursie 

Szkolenia

trzy postacie i tablica

A może jednak postawić na edukację? Przed wakacjami można jeszcze zdążyć podnieść poziom swoich kompetencji i kwalifikacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkursy a w nich dofinansowanie na:

 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT znajomości języków obcych,
 • programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Więcej informacji o konkursach:

Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa/urzędy, przedsiębiorcy, państwowe osoby prawne

Ochrona środowiska

wiatrak

Nie dla wszystkich najbliższe tygodnie oznaczają wakacyjne planowanie. Już teraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania: Adaptacja do zmian klimatu - Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji,
 • Podejmowanie działań z zakresu regulacji rzek, potoków i innych obszarów,
 • Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe,
 • Przeciwdziałanie ruchom masowym.

Wsparcie nakierowane zostanie przede wszystkim na retencjonowanie wody oraz przeciwdziałanie ruchom masowym, polegające na stosowaniu szaty roślinnej, stabilizacji biotechnicznej, zmniejszeniu negatywnego oddziaływania wód gruntowych, opadowych i płynących oraz zwiększeniu stabilności przez wzmacnianie zboczy i zmianę geometrii.

Więcej informacji o konkursie

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!