Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 13 grudnia 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 80 161 inwestycji o łącznej wartości 505,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 grudnia 2020 roku złożono 166 663 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 822,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 510,1 mld zł, tj. 149,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 13 grudnia 2020 roku podpisano z beneficjentami 80 161 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 505,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 307,2 mld zł, czyli 90,0 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 255,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 169,1 mld zł, co stanowi  49,5 procent alokacji.