Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 18 października 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 72 087 inwestycji o łącznej wartości 490,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 18 października 2020 roku złożono 158 680 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 803,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 497,9 mld zł, tj. 147,3 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 18 października 2020 roku podpisano z beneficjentami 72 087 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 490,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 298,9 mld zł, czyli 88,4 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 235,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 156,4 mld zł, co stanowi  46,3 procent alokacji.