Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 24 stycznia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 84 171 inwestycji o łącznej wartości 515,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 24 stycznia 2021 roku złożono 170 981 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 831,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 516,2 mld zł, tj. 150,3 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 24 stycznia 2021 roku podpisano z beneficjentami 84 171 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 515,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 313,3 mld zł, czyli 91,2 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 266,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 176,8 mld zł, co stanowi 51,5 procent alokacji.